Ernest Claesgenootschap

v.z.w.

Doelstellingen

Het Ernest Claesgenootschap werd opgericht door Jan Van Hemelryck in 1972, vier jaar na de dood van de schrijver. In de geest van zijn vriend Ernest Claes gaf Jan deze literaire stichting de algemene doelstelling mee om de werken van Claes te verspreiden, tot bevordering van de Nederlandse letteren, tot verheffing van het volk en tot verwezenlijking van het Christelijk ideaal.

Archief

Het archief van het Claesgenootschap is werkelijk uniek. Meer dan 20.000 stuks, waaronder 8.500 brieven, 450 manuscripten, 3000 foto's, boeken, familiegeschiedenis realia, video- en geluidsopnamen, alle uitgaven en edities van zijn werken. Deze hoeveelheid documenten is overzichtelijk ondergebracht in een zeer gedetailleerd databasesysteem. Het kan worden geraadpleegd na een gemotiveerde aanvraag aan het adres van de voorzitter. Daarnaast herbergt het genootschap ook het volledige archief van Claes' echtgenote, de Haagse schrijfster Stephanie Vetter.

Realisatie

Jaarlijks publiceert het genootschap een luxe-uitgave van een werk van Ernest Claes. Deze uitgave wordt telkens voorzien van een uitgebreid kritisch commentaar, waarbij het werk wordt toegelicht en geschetst in de context van zijn ontstaanstijd. Hiervoor wordt steevast beroep gedaan op specialisten op het gebied van de Nederlandse Letteren, vertrouwd met het oeuvre van Claes. Bovendien wordt ieder boek verlucht met nieuwe tekeningen. De uitgave van het werk wordt toevertrouwd aan het Davidsfonds.
Het genootschap bracht reeds meer dan 30 uitgaven op de markt, wat een unicum mag heten voor een onafhankelijk literair genootschap.

Werking

Het Ernest Claesgenootschap wordt geleid door een vast kernbestuur dat viermaal per jaar samenkomt. Het archief van de schrijver wordt beheerd en gedigitaliseerd. Dit archief wordt actief gebruikt voor opzoekingswerk en het dient als bron voor de jaarboeken en andere uitgaven van werk van Claes.

Jaarvergadering

De jaarlijkse uitgave wordt voorgesteld op de eerste zaterdag van september in de abdij van Averbode. Deze dag begint met een Gregoriaanse Eucharistie in de prachtige abdijkerk, gevolgd door een bezoek aan het graf van Ernest Claes en Stefanie Vetter. Het gebed voor het vaderland van Gaston Feremans wordt er gezongen en Abt Jos Wouters zegt een slotgebed. Na het middagmaal is er de officiƫle voorstelling van het boek in de vorm van een academische zitting. Kijk ook even op de afbeeldingen-pagina voor sfeerbeelden van deze jaarvergaderingen. Deze bijeenkomsten zijn gratis, en iedereen is welkom. U betaalt desgewenst een bijdrage voor de maaltijd. Uiteraard is inschrijving van tevoren wel aangewezen. Mail of bel even uw interesse door aan het genootschap.

Leden

Het genootschap telt ongeveer 1600 leden. Een foto van de twee jongste leden is te vinden op de afbeeldingen-pagina.

Wanneer u onverhoopt nog geen lid zou zijn, kunt u zich inschrijven door u aan te melden bij het bestuur van de vereniging via de contactmogelijkheden, of nog eenvoudiger via het on-line inschrijvingsformulier.