Ernest Claesgenootschap boeken

Deze bibliografie omvat alle uitgaven van het Ernest Claesgenootschap.

 

 

Opgericht in 1972. Het genootschap heeft als algemene doelstelling de werken van Claes te verspreiden, te digitaliseren en te archiveren.

 
2023

WEBSHOP

Sommige uitgaven zijn te koop via het Ernest Claesgenootschap. Indien naast de uitgave de knop 'item bestellen', weergegeven wordt, hebt u de mogelijkheid om deze aan te kopen.

De prijzen worden steeds vermeld.

Exclusief verzend -en verpakkingskost (7,60 EUR voor België en zendingen binnen de EU volgens land van bestemming en gewicht) voor de jaarboeken en frankeertarief voor de stripvehalen (kostprijs zegels volgens gewicht).

 

Zowel verzending als afhaling mogelijk.
Afhalen na afspraak bij het genootschap.

Je kan dit item bestellen €10

Door Ernest Claes, in beeld gebracht door Tom Huybrechts, stripverhaal 'De Witte van Zichem, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 44, 29,5 x 21 cm.

Deel 3

Je kan dit item bestellen €10

Door Ernest Claes, in beeld gebracht door Tom Huybrechts, stripverhaal 'De Witte van Zichem, Het manneke van plezier!', colofon van Jan Van Hemelryck & Timo Gielis, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 44, 29,5 x 21 cm.

Deel 2

2020

"Bei uns in Deutschland" Im Kriegsgefangenenlager in Erfurt 1914/15 (Duits)

Je kan dit item bestellen €20

Door Ernest Claes, vertaling van Paul en Ingrid Wolters, in samenwerking met Johannes Herzog. Illustraties: houtsneden van Henri Van Straten, Winksele, Ernest Claesgenootschap, Verlag Cordier, Heiligenstadt, pp. 248, 20 x 14 cm.

Je kan dit item bestellen €10

Door Ernest Claes, in beeld gebracht door Tom Huybrechts, stripverhaal 'De Witte van Zichem, 100 jaar later', voorwoord van Jan Van Hemelryck & Timo Gielis, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 40, 29,5 x 21 cm.

Deel 1

2018

De moderne Witte

Door Ernest Claes, stripverhaal van het Miniemeninstituut Leuven, voor de 4de leerjaren van de verschillende scholen van Scherpenheuvel-Zichem.  

Inleidingen van Manu Claes, Bert Meynen, Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 63, 29,5 x 20,5 cm.


Ernest Claes Novellen & Stephanie Vetter Vrouwen zonder Betekenis

Je kan dit item bestellen €30

Door Ernest Claes en Stephanie Vetter, illustraties van Leo Fabri, verantwoording en inleiding van Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 264, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding en bronnen, Jan Van Hemelryck p.5

- Oorlogsnovellen, Ernest Claes p.8

- Zichemse Novellen, Ernest Claes p.65

- Misschien was zij een dichteres, Ernest Claes p.104 

- Vrouwen zonder Betekenis, Stephanie Vetter p.151

Addenda:

- Brievendagboek 2017, Bert Govaerts p.262

- Biografieën p.264 


Strydzang van de Borgerlyke Wagten van Sichem (CD)

CD door Alina Vos en Ernest Claes, volksliederen en drie nummers gezongen of gesproken door Ernest Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap.

Je kan dit item bestellen €30

Door Stephanie Vetter en Ernest Claes, foto's WO I, verantwoording en inleiding van Bert Govaerts, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 171, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding en bronnen, Bert Govaerts p.5

- Dagboek, brieven uit Erfurt van Ernest Claes aan zijn echtgenote Stephanie Vetter p.13

- Ernest Claes in Namen en Erfurt, Erik Callaerts p.48

- In memoriam Stepanie Vetter, Jan Van Hemelryck p.72

- In memoriam Stephanie Vetter, Bart Mesotten, o. pream p.75

- Biografie Stephanie Vetter, Frans Van Campenhout p.77

- Dokter Machteld, roman, Stephanie Vetter p.86 

Je kan dit item bestellen €15

Door Ernest Claes, stripverhaal van het Miniemeninstituut, Leuven, inleiding van Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 96, 24 x 17 cm.

Je kan dit item bestellen €20

8 comic books about our individual identities and mutual European feeling. Miniemeninstituut Leuven. Contents: Norwegian tales, Turkish tales, German tales, Slovenian tales, Italian tales, Spanish tales, Irish tales, Belgian novel (Whitey, Ernest Claes), Asian tales by external partners. Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 267, 24 x 17 cm.

Je kan dit item bestellen €15

Door Ernest Claes, comic book van het Miniemeninstituut, Leuven, introduction Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 96, 29,5 x 21,5 cm.

Je kan dit item bestellen €35

Door Bert Govaerts, illustraties van Jan Hendrickx, Foto Doms, Anthony Langley en uit het ECG archief, verantwoording en proloog van Bert Govaerts, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 509, 23,9 x 15,9 cm.

 

Inhoud:

- Verantwoording p.9

- Proloog p.11

1. Het zevende kind p.13

2. De gewapende student p.43

3. Vlaams secretaris, Belgisch ambtenaar p.67

4. Oorlog & drukinkt p.91

5. Poststraat 58, Sint-Joost-ten-Node p.143

6. Stallestraat 90, Ukkel p.185

7. De wereldoorlog van een Kamerambtenaar p.285 

8. De jaren van lood p.361

9. In de toegevoegde tijd p.411

- Balans p.453

- Literatuur p.459

- Register van persoonsnamen p.465

- Bronnen p.473

- Lijst van gebruikte afkortingen p.475

- Dankwoord p.477

- Noten p.479

- Fotoverantwoording p.510

2015

Mijn thuis, langs harde paden

Door Ernest Claes, illustraties uit het ECG archief van Nelly Degouy en Désiré Acket, inleiding van Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 320, 27,7 x 23,5 cm.

Glazenier Antoon Vermeylen (°1931 Antwerpen, + Budapest 2012)

 

Inhoud:

- Inleiding p.5

- Een meeting p.13

- Le centre de triage - 'Het Opvangcentrum' p.19

- Le centre de triage II p.24

- In het vrije vaderland p.28

- Uit het vrije Vlaanderen p.31

- Regering en volk p.35

- Naar Brussel p.39

- Nabetrachtingen over een villégiature p.43

- Stemmingen p. 51

- Vastenavond te Brussel p.57

- In memoriam pastor Hugo Verriest p.61

- De droeve slachtoffers p.65

- Van en over mijn dorpje I p.72

- Van en over mijn dorpje II p.78

- De processies in Vlaanderen I p.83

- De processies in Vlaanderen II p.87

- De processies in Vlaanderen III p.91

- Over Engelsen en Amerikanen p.95

- 1 januari 1927 p.99

- Een universiteitsjubileum I p.103

- Een universiteitsjubileum II p.107

- Het studentenleven in vroeger eeuwen p.112

- 'Monsieur Pierre, Coiffeur' I p.117

- 'Monsieur Pierre, Coiffeur' II p.123

- 'Monsieur Pierre, Coiffeur' III p.128

- Zanzi! p.133

- Pinkstervreugde in Vlaanderen p.138

- Het feest van de opbloei van de natuur p.140

- De moede stadsmens naar het platteland p.141

- Processies en kermissen p.142

- Beeldhouwer Georges Wasterlain p.143

- De Kerstboom p.145

- Drij Kerstmisverschijningen p.159

- Langs harde paden p.216

- Moeder p.275

- Alleen p.312

Je kan dit item bestellen €15

Door Ernest Claes, vertaald door Ingrid en Paul Wolters, illustraties van Leo Fabri en Broeder Max, inleiding van Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, Verlag Cordier, Heiligenstadt, pp. 103, 19,8 x 13,8 cm.

 

Inhalt:

- Zum Geleit p.7

- Friedensvisionen p.8

- Die Mutter und die drei Soldaten p.11

- Die Zwölf und die tausend Mütter p.61

- Statt eines Nachworts p. 96

- Claes' deutsche Ausgaben p.100

- Ein neues Buch - Aus dem Kriege p.102

- Impressum p.103

2014

Uit den oorlog. Namen 1914, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, Antwerpen, uitgave van L. Opdebeeck, z.j. [1919], [II] + 172 + [II] pp-, 18,9 x 12 cm.


Oorlogsnovellen, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, met een voorwoord van J. de Cock, Leiden, Uitgave van de Vlaamsche Boekenhalle, 1919, 101 + [III] pp., 15,8 x 12,2 cm.

 

Inhoud :

- Voorwoord p.7

- Aan mijn moeder p.9

- Een held p.15

- Marche forcée p.45

- Van een schamel moedertje p.51

- Op patrouille p.69

- "Mammy" - Een kijkje op "L'âme de la France" p.77

- Vadertje Musset p.97 


Gebed van de gevangene, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 8 pp. 18 x 12 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT

Je kan dit item bestellen €25

Door Ernest Claes, illustraties van Coen De Frenne, inleiding van Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 152, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding p.5

- Academie p.11

- Leurder p.15

- Ons Volk ontwaakt p.21

- Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe p.27

- Uit mijn dagboek p.31

- Ernest Claes over de oorlog p.39

- De nachtelijke tocht p.41

- Op patrouille p.54

- Terugblik p.59

- Van een schamel moederke p.65

- Het Vlaamsche Land p.75

- Meiskens en mode p.85

- Kronijke van Ukkel p.89

- Kronijke van Ukkel p.94

- Kronijke van Ukkel p.99

- Twee humoristische schetsen p.103

- De duizendste uil p.109

- Ernest Claes vertelt p.113

- Een waar verhaal in X hoofdstukken p.118

- De historie van de mislukte hovenier p.121

- De ouden van ons dorp p.137

Je kan dit item bestellen €15

Door Ernest Claes, vertaald door Johannes Herzog, illustraties van Coen de Frenne, inleiding van Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, Verlag Cordier, Heiligenstadt, pp. 176, 19,8 x 13,8 cm.

 

Inhalt:

- Grußwort, Jan Van Hemelryck p.6

- Vorwort, Johannes Herzog p.8

- Der kleine Krieg des Ernest Claes, Rudolf van de Perre p.11

- Aus dem Kriege. Namur 1914, Ernest Claes p.31

Je kan dit item bestellen €25

Door Stijn Streuvels en Ernest Claes, illustraties uit het ECG archief, inleiding van Marcel De Smedt, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 340, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Woord vooraf p.7

- Inleiding p.9

- Verantwoording p.23

- Lijst van afkortingen p.27

- Brieven p.29

- Literatuurlijst p.305

- Biografisch register p.311

 

Te vermelden: Rudolf Van de Perre, De briefwisseling Streuvels-Claes 1995 Koninlijke Academie voor Nederlandse Taal -en Letterkunde, jg. 1995, afl. 1.


Gerechtelijke dwaling

Door Gerebernus Van Hasselt (Ernest Claes). Extra Ernest Claesnummer. Weekblad 't Scheldt 2013. Oorspronkelijk verschenen in 1947, pp. 12, 29,5 x 21 cm.

2012

Wroetersleven, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", ontstaan in de winter van 1905-1906, 21 pp., 22,5 x 14 cm.)

 


Uit mijn Dorpken, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Schetsen, Gent, Drukkerij Plantijn, z.j. [1906], 40 pp" 18 x 12,5 cm. (Flandria's Novellen Bibliotheek, Nr. 74))

 

Inhoud :

- Een moeilijk ding p.3

- Een ongeluk p.13

- Naar 't kasteel geweest p.28

- Zwemmen p.35

 

Gedateerd: Sichem, Meimaand 1906.


De Witte, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Fragment, overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", 1914, 7 pp., 22,5 x 14 cm.)

 


Uit mijn soldatentijd, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Havre, Vlaamsche Boekhandel, 1917, 44 pp., 16,8 x 10,7 cm. (Vlaamsche Boekenschat, N° 1))

 

Inhoud :

- Saelens p.3

- Van een schamel moederke p.26

- Op patrouille p.39

Je kan dit item bestellen €15

Door Ernest Claes, illustraties van Stijn Claes en Mark-Anthony L. Diansay, inleiding van Sam Van Clemen, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 260, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding door Sam Van Clemen p.7

- Brieven van Ernest Claes aan E.H. Kasper De Puydt p.15

- Losse teksten p.38

- Stephanie Claes-Vetter p.214

- De novellen van E.J. Potgieter, dissertatie van Ernest Claes p.231

2011

De moeder en de drie soldaten

'De moeder en de drie soldaten' van Ernest Claes verschijnt in een beperkte oplage ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van boekhandel Raaklijn, Brugge. De vormgeving is van Steven Theunis, Gentbrugge, alle illustraties zijn van de hand van Willem Vermandere (1940-). Het boek werd gezet uit Sentinel en Verlag, beide letters van Hoefler Type Foundry en gedrukt door New Goff, Mariakerke, op Splendorgel Avorio van Fedrigoni in een oplage van 650 exemplaren. (173 voor het Ernest Claesgenootschap)

Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 46, 26,5 x 15,5 cm.

Je kan dit item bestellen €15

Door Ernest Claes, illustraties van Stijn Claes, inleiding van Viktor Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 255, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding door prof em. dr. Viktor Claes p.7

- 52 onuitgegeven brieven en verhalen p.15 

- Bijlagen p.262

- Wroetersleven p.262

- Partituur Renaat Veremans p.276


Stegger de Strooper, facsimile

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Antwerpen, Uitgeverij De Regenboog, 1944, 32 pp., 19,6 x 12,3 cm.

('De Kleine Volksbibliotheek')

 

Bevat eveneens het verhaal 'Nolle Janus'.

 

Inhoud:

- Stegger, de strooper p.3

- Nolle Janus p.20

Je kan dit item bestellen €15

Door Ernest Claes, illustraties van Stijn Claes, inleiding van Viktor Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 255, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding door professor em. dr. Viktor Claes p.7

- Ernest Claes - Bij een heuglijke herdenking (1909-1949) p.11

- Parlementaire kronieken p.15

- Bijlagen p.231

Je kan dit item bestellen €25

Door Ernest Claes en Stephanie Vetter, illustraties van Kris Wollants, inleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 313, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding door professor em. August Keersmaekers p.7

- Deel 1 Teksten van Ernest Claes p.13 

- Deel 2 Teksten van Stephanie Claes-Vetter p.281:

* Op reis (1933) p.285

* Reizen in augustus (1935) p.292

* Reizen in de zomer (1935) p.295

* Memorare Lourdes (1935) p.299

* En als men verre reizen doet, kan men veel verhalen (1951) p.302

Je kan dit item bestellen €20

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, inleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 187, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Ernest Claes en de dieren: inleiding door professor Keersmaekers p.7

- Een laat getuigenis (Jeugd, 1939) p.19

- Een deugnietenstreek (De Witte, 1920) p.20

- Een hommelnest uitroven! (De Witte, 1920) p.22

- Tist Plu (1943) p.24

- De geit en Duvelke (Herman Coene I, 1925) p.31

- Het kind en de dieren (Herman Coene I, 1925) p.33

- De student en zijn tamme kraai (Herman Coene II, 1930) p.38

- De geschiedenis van Black (1932) p.43

- De dood van Kadol (1932) p.84

- Van katers en katten (Kobeke, 1933) p.98

- Van den os en den ezel (1936) p.104

- Floere het fluwijn (1947) p.113

- Pater Cellier en de reiger (1949) p.133

- Zuster Vlieg (Cel 269, 1951) p.139

- Het verhaal van Pietje vogel en Duk de hond (Valentijn, 1953) p.143

- Het verhaal van Broeder Marcoen (Valentijn, 1953) p.149

- Daske (1965) p.158

- Bijlage: Furure p.182   


Macabere mijmeringen

Door Ernest Claes, onder het pseudoniem 't Visserke. Radiotoespraak 31 mei 1947,

"De Dood". Genummerd op 250 exemplaren, gezet in Kunstler script op Conquerer papier met watermerk, en gefaçonneerd door Johan Saelens en Frank Vroman, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 16, 21 x 14,9 cm.

Je kan dit item bestellen €25

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, Frans Van Immerseel en Pil, inleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 287, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding: Ernest Claes en zijn lezers p.7 

- Ik en de Witte p.21

- Voordrachtgevers zijn avonturiers p.123

- Bijlagen p.226

* Bijlage 1, Mijn eerste politieke meeting p.226

* Bijlage 2, Ernest Claes: Een inleiding tot Felix Timmermans p.228

* Bijlage 3, Ik en mijn lezers p.231


De Twaalf

Door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, speciale handgebonden editie op 20 exemplaren, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 70, 20,7 x 15 cm.

 

Colofon:

Deze tekst is door Ernest Claes oorspronkelijk geschreven als filmscenario. Hij vernoemde 'De Twaalf' voor het eerst in zijn dagboek op 13 maart 1939.

Deze speciale editie werd gezet in Dauphin en in Calligraph 421, en uitgegeven in gebonden vorm op 20 genummerde exemplaren.

Je kan dit item bestellen €25

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, inleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 189, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding p.7

- Dagboek p.41

- Bijlagen p.127

I 'Een heftige tirade tegen degenen die mij hier gevangen houden' p.127

II Homo Quidam p.131

III (Nog een 'tirade') p.133

IV Geschriften van Ernest Claes en zijn alter ego E. Van Cleef p.134

V Gesprek met de Maan p.144

VI Wie is mijn beschuldiger? p.147

VII Ernest Claes: nota over de beschuldigingen tegen mij uitgebracht p.156

VIII Gedichten van E. Claes en M. Fannes p.189 

Je kan dit item bestellen €7

Door Ernest Claes, Engelse vertaling van Craig Harline, illustraties van Broeder Max, inleiding van Craig Harline, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 76, 20,6 x 14,2 cm.

 

- Introduction, Craig Harline p.5

- The Mother and the Three Soldiers p.15

Je kan dit item bestellen €10

Door Ernest Claes, Engelse vertaling van Craig Harline, illustraties van Kris Wollants, inleiding van Craig Harline, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 212, 20,2 x 14 cm.

 

Contents:

- Introduction by Craig Harline p.7

- A Note on the Translation p.16

- The Members of the Council p.17

- Pastor Munte p.37

- The Fanfare "The Friends of St.-Jan" p.69

- Wannes-Ome p.145

- Thus Prayed Jan Vervloet in Scherpenheuvel p.171

- It was Springtime p.181

Je kan dit item bestellen €4

Door Ernest Claes, illustraties van Leo De Budt + CD Ernest Claes vertelt, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 45, 20,6 x 14,5 cm.

Je kan dit item bestellen €30

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, nabeschouwingen van Aloïs Van Tongerloo, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 317, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Ik was student p.7

- Leuven, o dagen, schone dagen p.135

- Nabeschouwingen p.251

- Bijlagen p.283

Je kan dit item bestellen €35

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, nabeschouwingen van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 317, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop p.7 

- Gerechtelijke dwaling p.65

- Daar is een mens verdronken p.89

- Bijlagen p.235

- Nabeschouwingen p.243

Je kan dit item bestellen €3

Door Ernest Claes, Franse vertaling, zonder illustraties, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 16, 20,7 x 14,2 cm.

Je kan dit item bestellen €7

Door Ernest Claes, Franse vertaling van Alain Dewulf, illustraties van Pil, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 107, 20,7 x 14,2 cm.

2003

Studentenkosthuis 'bij Fien Janssens' - Voor de open poort

Je kan dit item bestellen €30

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, nabeschouwingen van Viktor Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 287, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Studentenkosthuis 'bij Fien Janssens' p.7

- Voor de open poort p.121

- Nabeschouwingen p.245

- Lijst van dialectwoorden, schooltermen en enkele van de belangrijkste Latijnse, Duitse en Franse citaten p.271

- Lijst van de belangrijkste genoemde personen p.277


Ter nagedachtenis aan Ernest Claes

Door Abt U.E. Geniets O. Praem. (1939-2005) (laatste foto) e.a., illustraties foto's abdijarchief, Winksele, Ernest Claesgenootschap & Averbode, Averbodium, pp. 48, 23 x 17 cm.

 

Inhoud:

- Voorwoord p.3

- 25 oktober 1969 - B.J. Mesotten p.5

- 1 september 1990 - U.E. Geniets p.9

- 5 september 1992 - G.J. Gorissen p.13

- 2 september 1995 - U.E. Geniets p.17

- 7 september 1996 - U.E. Geniets p.21

- 6 september 1997 - U.E. Geniets p.25

- 5 september 1998 - A.H. Gerits p.29

- 4 september 1999 - U.E. Geniets p.33

- 2 september 2000 - U.E. Geniets p.37

- 1 september 2001 - U.E. Geniets p.43

- 7 september 2002 - U.E. Geniets p.45

2002

Kobeke - Dit is het spel van 'De Profundis'

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 257, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Kobeke deel 1 p.7

I. Waar Kobeke geboren werd p.9

II. Van Kobekes prilste jeugd p.25

III. En toen Kobeke groter werd p.32

IV. In de tijd dat Kobeke naar school gaat p.48

V. En nu wordt Kobeke serieuzer p.61

 

- Kobeke deel 2 p.73

I. En toen Kobeke dan naar het klooster ging p.75

II. Broederke Kobus p.96

III. Van de drie bekoringen van broederke Kobus p.111

IV. De droeve pelgrimage van broederke Kobus p.123

V. De wieg p.149

 

- Dit is het spel van 'De profundis' p.153

- Voorspel: in het heilig klooster van Zevenslote p.155

I. Van de dwaze smid p.159

II. Van de liederlijke brouwersgast p.171

III. Van de slechte herbergier p.179

IV. In paradisum p.192

 

- Prof. em. Dr. August Keersmaekers, Uitleiding - De geschiedenis van Broeder Jacobus ofte Kobeke en van Broeder Gerlachus p.195

2001

Het Leven van Herman Coene, 'Groei'

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 262, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Ernest Claes, Het leven van Herman Coene - Groei 

Tekst van de eerste editie (1930), in hedendaagse spelling p.7

 

Bijlagen

1. De eerste versie van het begin van Herman Coene - Groei (oktober 1925) p.167

2. Extase en ontwaking, een niet in het boek opgenomen fragment (21 augustus 1927) p.195

3. Een liefdesverklaring uit 1905/6 p.196

4. Een liefdesverklaring uit 1928 p.197

5. Een onvoltooid hoofdstuk, niet opgenomen in het boek p.200

 

Prof. em. Dr. August Keersmaekers, Uitleiding - Het verhaal van Herman Coene voortgezet p.204

 

August Keersmaekers, 'De andere wereld van Ernest Claes', Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal -en Letterkunde, jaargang 2002 aflevering 1, pp. 16, 23,5 x 15,3 cm.

2000

Millenniumkalender 2000: de Witte 80 jaar

Omkijken naar... Ernest Claes door Jos Journée, houtskooltekeningen van Lou Nagels.


Het Leven van Herman Coene, 'Het kind'

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 211, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Een inhoudstafel volgens Ernest Claes p.7

- Prof. em. Dr. August Keersmaekers, Uitleiding - Een verhaal over 'Herman Coene' I - Het kind p.149

Je kan dit item bestellen €25

Door Ernest Claes, illustraties van Jan De Maesschalck, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 242, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud: 

- Over de grens p.7

- Naar Gotha p.16

- Het hospitaal p.22

- Naar Erfurt p.33

- Kriegsgefangenenlager Erfurt p.36

- De dagen p.47

- Regen p.50

- ....... p.53

- Kranten en brieven p.54

- Alter Hucke p.59

- Naar de Drosselberg p.62

- Grauwe trieste dag... p.67

- Van Landeghem wordt renegaat p.69

- .......... p.73

- Vadertje Musset p.76

- De "Poilus" p.80

- Un mardi 13 .... p.84

- Pastor Bösner en Gottesdienst p.87

- Sneeuw p.91

- Over handel, tabak en luizenmarkt p.98

- De witte winter p.113

- Jef Béguin p.115

- ......... p.118

- Amzal Chefket el Mohamed Pahli p.123

- De Schreibtube p.128

- Dagen... p.133

- Aan de paal p.136

- Koorts p.144

- De rode visioenen p.147

- De stille ontwaking p.151

- ....... p.155

- De dag p.159

- Waar is de waarheid p.160

 

Prof. em. Dr. August Keersmaekers - Ernest Claes, dagboeken 1914 en 1915 p.163

Ernest Claes - Toen ik uit Duitsland kwam p.185

Ernest Claes - Mijn vriend Wies Van Landeghem p.193

 

Prof. em. Dr. August Keersmaekers, Uitleiding - Het verhaal van vier maanden krijgsgevangenschap p.213

 

Dagboek, brieven uit Erfurt aan zijn echtgenote Stephanie Vetter (jaarboek 2017), 10 oktober 1914 t.e.m. 16 januari 1915.

Je kan dit item bestellen €30

Door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 267, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Jeugd p.7 t.e.m. p.136

- De oude klok p.139 t.e.m. p. 248

- Prof. em. Dr. August Keersmaekers, Uitleiding - Ernest Claes: 's Levens kleine Inhoud p.249 

1997

Inhoud van zijn Zakagenda 1944

Door Ernest Claes, zakagenda 1944, inleiding van Wim Winters, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 32, 11,5 x 19,5 cm

Je kan dit item bestellen €30

Door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 172, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

Ernest Claes: Jeroom en Benzamien:

- Hoe wij op die schone zomeravond toevallig kennismaakten met Jeroom Meulepas en Benzamien Van Snick p.5

- Waarin het onderscheid ligt tussen een "boucherie" en een "charcuterie" p.11

- Waarin wij nader kennismaken met Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas, als resultaat van geduldige opsporingen p.16

- Hoe Benzamien Van Snick het eerst besloot te gaan rentenieren p.23

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas zich gingen aanbieden in het Pension St. Joseph p.30

- Over het rustig leven dat Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas genoten in het Pension St. Joseph p.37

- Over de gevoelens die Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bezielden ten overstaan van de Révérende Mère Supérieure p.44

- De voorbereiding tot het grote feestmaal in het Pension St. Joseph ter ere van de Révérende Mère Supérieure p.50

- Hoe schitterend de grote dag verliep p.54

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bevorderd werden tot kerkzangers p.64

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas op een avond Floranske, "la Veuve de Proske", leerden kennen p.68

- Het geheim van de teerlinkbak, en het eind van dit verhaal zoals niemand dat zou hebben verwacht p.75

- Naschrift p.84

 

- Ernest Claes: De nieuwe ambtenaar p.85

- Prof. em. Dr. August Keersmaekers, Uitleiding - Ernest Claes vertelt: van Brusselse Vlamingen en ministeriële ambtenaren p.127

 


De Wonderbare Tocht

Door Ernest Claes, illustraties van Felix Timmermans en van Karlheinz Pieroth, inleiding van Rudolf van de Perre, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 91, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Rudolf van de Perre: Inleiding p.11

- Ernest Claes: De wonderbare tocht p.29

- Ernest Claes: Naar Onze Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel p.69

- Ernest Claes: Maria: Aan mijn lijdende broeders! p.73

- Ernest Claes: Zo bad Jan Vervloet te Scherpenheuvel p.77

- Ernest Claes: Wij... en Ons Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel p.81

- Ernest Claes: Magnificat p.87

 

1996

De grote verteller

Door Ernest Claes, jubileumuitgave, illustraties van Paul Contryn, uitleiding van Gust Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 142, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Stegger p.7

- Nolle Janes p.21

- Clementine p.31

- Floere het fluwijn p.65

- Het was lente p.87

- Het leven en de dood van Victalis van Gille p.103

- Uitleiding: Gust Keersmaekers: Ernest Claes, begaafd verteller p.127 

Je kan dit item bestellen €12

Door Ernest Claes, illustraties van Kris Wollants, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 71, 21,6 x 14,4 cm.

 

Colofon:

Van deze fraaie bibliofiele uitgave ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de fanfare 'De Sint-Jans-Vrienden' (1897-1997) werden 1000 met de hand genummerde exemplaren gedrukt, waarvan 500 voor de fanfare en 500 voor het Ernest Claesgenootschap vzw, op calypso kreem 150 gr. papier, geïllustreerd door Kris Wollants (Kitwee), gedrukt door drukkerij Altiora te Averbode en gebonden door Scheerders Van Kerkhove's Verenigde Fabrieken te St.-Niklaas in de maand augustus 1996.


De nieuwe parochie

Door Ernest Claes, illustraties van Paul Contryn, voorwoord van E.H. Jef Busschots, o. praem., pastoor, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 13, 27 x 23 cm.

 

Colofon:

Van deze bibliofiele uitgave ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de oprichting van de parochie van het H. Hart en de H. Antonius van Padua in 1896 in Okselaar werden 500 exemplaren gedrukt op lichtgetint offsetpapier 150 gr.

Gezet in lettercorps Garamond punt 11 bij drukkerij Lannoo nv te Tielt.

De illustratie is van de hand van de Mechelse kunstenaar Paul Contryn.

Het omslag toont een kelkdoekje (velum) uit de achttiende eeuw.

Alle exemplaren zijn met de hand genummerd.

Deze uitgave is een realisatie van E.H. Jef Busschots, o.praem. pastoor van deze parochie, in samenwerking met het Ernest Claesgenootschap vzw.

1995

De Witte

Door Ernest Claes, jubileumuitgave, illustraties van Leo Fabri, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 255, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Ernest Claes, De Witte p.5

- Wie de Witte was en wat hij zich nog herinnerde uit zijn eerste kinderjaren p.7

- Van de zeven Werken van Barmhartigheid en van Jantje en de Pruimen p.16

- De Witte en zijns vaders gestrengheid p.26

- De boodschap bij meneer Boon en het hommelnest p.32

- Van de belijdenis der zonden p.44

- Van de vrome kanten van de Witte p.50

- Hoe de Witte het zenuwwater kreeg p.61

- Hoe de Witte zich door anderen tot het kwaad liet verleiden p.68

- God schept de dag p.75

- ... en de Witte vliegt erdoor p.84

- De Witte krijgt een nieuwe klak p.92

- De Witte en 'de Leeuw van Vlaanderen' p.101

- De Witte gaat naar Sint-Jansmarkt p.108

- En hoe 't verliep met de Witte p.122

 

- De Witte ('Ons Leven' 1908) p.127

- De Bengel Titte p.141

 

Uitleiding: August Keersmaekers: Ernest Claes en De Witte

- De geschiedenis van een boek p.155 

- Ter inleiding p.156

- Aandacht voor de 'jeugd' p.158

- Ontstaan en groei van 'De Witte' p.166 

- Het verhaal van een boek p.189

- 'De Witte' in de kritiek p.221

- Slotbeschouwingen p.250

1994

Kiki Peter en Polly

Kiki

Door Ernest Claes, illustraties van Paul Contryn, uitleiding van Patrick Lateur, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 142, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Kiki p.7 t.e.m. p.84

- Peter en Polly p.87 t.e.m. p.106

- Uitleiding: Patrick Lateur, Het kind bij Claes p.109 t.e.m. 128

1993

Pastor Bonus

Door Ernest Claes, illustraties van Paul Contryn, inleiding van Aloïs Van Tongerloo en Anton Van Wilderode, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 183, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding; Aloïs Van Tongerloo, Het priesterbeeld in het werk van Claes p.7

- Proloog: Anton van Wilderode, Pastor Bonus p.22

- Ernest Claes, Pastoor Campens Zaliger p.25

- Pastoor Munte p.124

- De nieuwe parochie p.138

- Het schone en blijde leven van Mgr. Crets p.148

- Pater Cellier p.168 


Het Kerkboekske van Dictusome

Door Ernest Claes, illustraties van Danny Juchtmans, uitleiding van August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 143, 14,6 x 9,5 cm.

 

Inhoud:

- Wannesome p.7

- Het Kerkboekske van Dictusome p.33

- Uitleiding: Prof. Dr. August Keersmaekers: Ernest Claes, zijn Wannesome en de Boerenkrijg p.72

1992

In die Nacht, zo schoon en stil...

Door Ernest Claes, illustraties van Paul Contryn, inleiding van Rudolf van de Perre, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 183, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Rudolf van de Perre: Het Kerstthema in het werk van Ernest Claes p.7

- Ernest Claes, Phase. De Doorgang des Heren p.31

- De Heilige Wake p.39

- Donkere dagen p.49

- Wannes Raps p.53

- Kerstmis bij de Krijgsgevangenen p.79

- Van den Os en den Ezel p.85

- Herodes p.97

- Het Sneeuwmannetje p.135

- Kerstnacht in de gevangenis p.139

- Pietje is ziek p.153

- De Kerstnacht van Sarelewie p.159

- Nog immer straalt de goddelijike glorie van de Kerstnacht p.179

1991

Moeders

Door Ernest Claes, illustraties van Danny Juchtmans en Paul Contryn, inleiding van Patrick Lateur, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 159, 27,7 x 23,6 cm.

 

Inhoud:

- Patrick Lateur, De Moeders van Claes p.7

- Ernest Claes, De Moeder en de Oorlog p.49

- Van een Schamel Moedertje p.51

- De Moeder p.63

- De Moeder en de Drie Soldaten p.71

- De Oude Moeder p.97

- Patrick Lateur, De Moeder van Claes p.113


Pater Cellier

Door Ernest Claes, zonder illustraties, woord vooraf van Thomas G. Secuianu, Averbode,

GP Uitgaven en Altiora, 700 exemplaren / 500 genummerde exemplaren voor het Ernest Claesgenootschap, pp. 85, 16,5 x 10,5 cm.

Je kan dit item bestellen €30

Door Ernest Claes, illustraties van Coen De Frenne, inleiding van Gust Wittebols, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 150, 27,7 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Verantwoording: Gedicht Anton Van Wilderode als postuum eerbetoon voor Coen De Frenne.

- Gust Wittebols: Geknakt, voor het leven geknakt p.9

- Ernest Claes: Cel 269 p.34

- Bijlagen p.140

1989

Uit den Oorlog - Namen 1914

Door Ernest Claes, illustraties van Coen De Frenne, inleiding van Rudolf van de Perre, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 129, 27,7 x 23 cm.

 

Inhoud:

- Rudolf van de Perre: De kleine oorlog van Ernest Claes p.9

- Ernest Claes: Uit den Oorlog. Namen 1914 p.33


Denkend aan Ernest Claes

Bibliofiele uitgave van de homilie van Anton van Wilderode op de vijftiende verjaardag van het Ernest Claesgenootschap. Illustratie van Coen De Frenne.

Je kan dit item bestellen €20

Door Ernest Claes, illustraties van Coen De Frenne, inleiding van Peter Nissen en August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 90, 27,5 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- De zaligspreking van de lach, Dr. Peter Nissen p.6

- Dit is de sproke van Broederke Valentijn, Dr. Ernest Claes p.22

- Zo bad Jan Vervloet te Scherpenheuvel, Dr. Ernest Claes p.77

- Tussen Hageland en Kempen, Prof. Dr. August Keersmaekers p.82


Van den Os en den Ezel

Door Ernest Claes, illustraties van Anton Pieck, Winksele, Ernest Claesgenootschap,

pp. 30, 19,8 x 16,6 cm.

1987

De Twaalf

Door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, bezorgd en gecommentarieerd door Carry Verbeek, Jozef De Cuyper en Anton van Wilderode, Winksele, Ernest Claesgenootschap,

pp. 61, 27,5 x 23,5 cm.

 

Inhoud:

- Verantwoording, Carry Verbeek p.6

- De Twaalf, Ernest Claes p.9

- De Twaalf, een lang gekoesterd plan, Carry Verbeek en Jozef de Cuyper p.37

- Het verdriet van Ernest Claes, Anton van Wilderode p.52

1986

Clementine

Door Ernest Claes, Clementine, toneelbewerking: Pierre Platteau, in samenwerking met het Ernest Claesgenootschap. Uitgave M.M.T. (Mechels Miniatuurtheater), inleiding van Pierre Platteau, pp. 24, 29,5 x 21 cm.


Daar is een mens verdronken

Door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, inleiding van Pierre Platteau, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 269, 25 x 13,5 cm.

 

Colofon:

Deze jubileum-uitgave wordt uitgegeven in samenwerking tussen het Ernest Claesgenootschap v.z.w., Winksele en Boekengilde De Clauwaert v.z.w., Korbeek-Lo.

Ze is gezet uit de garamond, corps 12 romein en cursief, gedrukt op papier van 100 gr. en afgewerkt door de firma Scheerders van Kerchove N.V., te Sint-Niklaas.

Grafische vormgeving Leo Fabri.

Pierre Platteau schreef de inleiding.

1985

Monseigneur Crets

Door Ernest Claes, zonder illustraties, anoniem woord vooraf, Averbode, GP Uitgaven en Altiora, 500 genummerde exemplaren, pp. 55, 16,5 x 10,5 cm.

Je kan dit item bestellen €40

Samenstelling Jan Van Hemelryck, illustraties van Leo Fabri, foto's Ernest Claesgenootschap, Winksele, Ernest Claesgenootschap, Drukkerij - Uitgeverij Lannoo pvba Tielt, veertig bijdragen van vrienden, toegevoegd houtsnede van Luk Duflou,

pp. 198, 28 x 24 cm.

 

Inhoud:

- Inleiding, Jan Van Hemelryck p.6

- Woord vooraf bij 'Wroetersleven', André Demedts p.7

- Wroetersleven, Ernest Claes p.10

- Verholen krachten, Maria Rosseels p.24

- Kamperfoelie, Stephanie Vetter p.27

- Uitstaan, Stephanie Claes-Vetter p.30

- Brieven p.34

- Wandeling, Anton Van Wilderode p.36

- "Ik vind de waarheid in de eenvoud van mijn hart", Jos Vinks p.37

- Met alle vezels van hart en ziel, Erik Verstraete p.39

- Er was eens, Gerard Walschap p.44

- Averbode: uitgangspunt - middelpunt - gestage wederkeer - ware rust, G.J. Gorissen p.46

- Een wijs mens leeft voor het geluk, Albert Westerlinck p.62

- Aan Leuven, immer trouw, Mon de Goeyse p.64

- Een bijdrage tot de studie van zijn vroegste oorlogswerk: ontstaan en achtergrond van 'Uit mijn soldatentijd', Carry Verbeek en Jozef De Cuyper p.70

- Academicus totis verbis!, Anton van Wilderode p.80

- Ambtenaar bij de Wetgevende Macht, Marcel Jacobs p.89

- In Rommelpots vaarwater, Daniël Merlevede p.96

- Moeilijke tijden, F. de Mol p.104

- Ze zijn bang voor hun eigen schaduw, Arthur de Bruyne p.109

- Zo de ouden zongen, Stefaan Top p.113

- De zaligspreking van de lach, Peter Nissen p.118

- De Vrome Vlaming en de Wilde Ier, Willem Hartering p.122

- Een late vriendschap, Maurits Balfoort p.124

- Davidsfonds, Clem de Ridder p.140

- Poppenzielen van zagemeel, Karel Van Isacker p.142

- Redeamus ad Cor, Diane Debray p.143

- Les over de vriendschap, Rik Bourguignon p.150

- En schrijft Erikske nog niet?, Karel Jonckheere p.151

- Flitsen uit een bolle spiegel, Libera Carlier p.152

- Lichte meisjes, Louis De Lentdecker p.154

- Voordrachtgevers zijn avonturiers, Lili De Schryver en Jo Van Eetvelde p.157

- 'Mijn vader', Ast Fonteyne p.159

- 'Waar het groeide', Wim Telders p.163

- Leunend op zijn regenscherm, Ludo Laagland p.165

- Een koude pijp smaakt best, Renaat Demoen p.168

- Mijn sleutel tot Vlaanderen, Tom Bouws p.169

- Met een fris oog op..., Patrick Wouters p. 170

- Een beminnelijk man, Bert Decorte p.173

- Ex abundantia cordis, Wilfried Vannerum p.177

- Een raar gevoel, Gust Janssens p.179

- Ik was nog een kind, Lia Timmermans p.181

- Laat niets verloren gaan, Geertje Van Cauwelaert p.183

- Personalia p.189

- Aanvullende voetnoten, lijst kleurillustraties p.194

- Register p.195

 

Extra: standbeeld 'De Witte' in opdracht van het Ernest Claesgenootschap. 

Ontwerp van beeldhouwer René Rosseel (° Brugge 31 mei 1950). Hij ontwierp voor het eeuwfeest van Ernest Claes dit bronzen standbeeld. Het werd ingehuldigd door rector Piet De Somer van de Katholieke Universiteit Leuven in mei 1985. (Het beeld staat op een ijzerzandsteen van twee ton in de tuin van de faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte te Leuven).

 

1. Tentoonstellingscatalogus K.U. Leuven Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte, Ernest Claes (1885 - 1985), met bijdragen van Prof. Dr. Marcel Janssens, Jozef De Cuyper, Carry Berbeek en Stefaan Evenepoel, pp. 80, 26,5 x 19 cm.

2.  Tentoonstellingscatalogus: Ik schreef het zoals ik het vertelde: Ernest Claes 1885-1968, uitgave AMVC (nu Letterenhuis) Antwerpen, pp. 116, 29 x 20,7 cm.


Misschien was zij een dichteres

Brusselse verhalen

 

Door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, inleiding van Ronald Boon, Winksele, Ernest Claesgenootschap, uitgave Snoeck-Ducaju & Zoon Gent, pp. 47, 20,5 x 20,5 cm.

 

Inhoud:

- Envooi - Ronald Boon p.5

- Mijnheer Dingemans, functionaris p.7

- Overwegingen in een Brussels café over het wezen van de Dichter p.26

- Triestige overwegingen van een Brusseleer p.39

1984

Uit mijn soldatentijd

Door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, inleiding van Anton van Wilderode, Winksele, Ernest Claesgenootschap, Drukkerij-Uitgeverij Lannoo te Tielt, pp. 62, 20 x 20 cm.

 

Inhoud:

- Ten geleide door Dr. Anton van Wilderode p.5

- Saelens p.13

- Van Een Schamel Moederke p.39

- Op Patrouille p.55

- Colofon p.63

Je kan dit item bestellen €15

Grammofoonplaat, kortverhaal door Ernest Claes, verteld door Jo Van Eetvelde, illustraties van Leo Fabri, Winksele, Ernest Claesgenootschap.

 

Het historisch personage Johannes Raps wordt uitvoerig beschreven op de tekst van de binnenplaat.

1983

Uit de Dagboeken van Ernest Claes, 'Het Afscheid'

Je kan dit item bestellen €10

Dagboek uittreksels van Ernest Claes, Ernest Claesgenootschap, Winksele, pp. 255,

20,5 x 12,5 cm.

1982

Uit mijn Dorpken

Schetsen door Ernest Claes, illustraties van Leo Fabri, inleiding van André Demedts, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 58, 20,2 x 20 cm.

 

Inhoud:

- Woord vooraf door André Demedts p.5

- Een moeilijk ding p.11

- Een ongeluk p.23

- Naar 't kasteel geweest p.41

- Zwemmen p.51

- Colofon p.59


Meneer den Onderpastoor (grammofoonplaatje)

Grammofoonplaatje met het verhaal van Ernest Claes verteld door Julia De Gruyter, omslagillustratie van Anton Pieck, Winksele, Ernest Claesgenootschap.

Je kan dit item bestellen €10

Dagboek uittreksels van Ernest Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 249, 21,5 x 12,5 cm.

Je kan dit item bestellen €10

Prentjesuitgave, door Ernest Claes, illustraties van Nelly Degouy en Desire Acket, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 40, 30,6 x 24,2 cm.

Deze uitgave bestaat in een Nederlandstalige ('De Witte') (1980 en 2003) en een Franstalige versie ('Filasse') (alleen 1980).

Poster originele tekening van Nelly Degouy 60 x 40 cm. (foto rechts)

1979

Volksgeloof en bijgeloof in het werk van Ernest Claes

Door Roger Daems, verlucht met oorspronkelijke houtblokken uit de XVIIIe en de XIXe eeuw en met afdrukken van tekeningen van Felix Timmermans en van heiligenverering uit de vorige eeuw. Winksele, Ernest Claesgenootschap, Huize Ernest Claes, pp. 202, 24,2 x 16,2 cm.

 

Inhoud: 

- Inleiding p.7

- Hoofdstuk I: Hoe, waar en bij wie de geesten en spoken leefden p.11

- Hoofdstuk II:

A. De duivel in de hel en op aarde p.33

B. Spoken en spookverschijningen p.62

C. Personen die "Ehr-furcht" inboezemen, en kinderangst p.91

- Hoofdstuk III: Middelen om duistere machten, ziekten en ongelukken af te weren p.97

- Hoofdstuk IV: Wat er nog meer in het volk leeft p.148

- Hoofdstuk V: Verwensingen, sympathietoverij en doodbidden p.164

- Hoofdstuk VI: Dromen zijn bedrog p.172

- Hoofdstuk VII: Woordgebruik p.179

- Besluit p.184

- Bibliografie p.192

- Twee bijvoegsels p.198-200


El Rubiales Tragedias de un Hombrecito (Spaans)

Novela por Ernest Claes, Obra traducida directamente del neerlandés por G. y L. Gosse, Illustraciones por Nelly Degouy. Lovaina (Belgica), Editiones Renova - y la Asociación Ernest Claes, pp. 180, 25 x 16 cm.

 

Contenido:

- Prologo, Jorge Cox Mendez Hills p.3

- Prefacio para la edición Española de "El Rubiales", Ernest Claes p.10

- Vocabulario (para la América Latina) p.181


De Moeder en de drie Soldaten (grammofoonplaat)

Grammofoonplaat, kortverhaal door Ernest Claes, verteld door Lili De Schrijver, illustratie van Gerard Baksteen, Winksele, Ernest Claesgenootschap.

1978

Post-scriptum Ernest Claes

Door Piet Vande Voort. Winksele, Ernest Claesgenootschap, Huize Ernest Claes, pp. 96, 24,2 x 16,0 cm.

 

Inhoud:

- Voorwoord, Jan Van Hemelryck p.3

- Brief aan Ernest Claes p.6

- Inleidend woord p.12

- Op verkenning ter plaatse p.14

- Mijn heerlijke deugniet p.22

- Ik en de Witte p.30

- Voordrachtgevers zijn avonturiers p.40

- Mijnheer Albert p.50

 

- De kleine Ernest Claes-omnibus p.57:

* Pastoor Campens Zaliger (toneelbewerking) p.58

* Daske p.62

* Schone Herinneringen p.65

 

- Laatste werken p.69:

* Groeten uit 't Belgiekske p.69

* Toen de Witte werd verfilmd p.72

* Bij ons in Vlaanderen p.73

 

- Over een vertaling en pseudoniemen p.74

- Zijn "Meesterwerk" p.80

- Literaire prijzen en vieringen p.83

- Ik schuif de grendel voor de deur p.85

- Bibliografische bronnen p.94

- Naschrift p.98

- Inhoudstafel p.99

- Kolofon p.100


Sinterklaas in de Hemel en op de Aarde

Door Ernest Claes, illustraties van Nelly Degouy, Winksele, Ernest Claesgenootschap,

pp. 49, 24 x 17 cm.

1977

Portret van Lieven Van Hemelryck op de voute in het geboortehuis

Houtsnede van Nelly Degouy. Dit werk, genummerd van 1 tot 250 en getekend, werd gedrukt op papier zuiver lompen "Lana". 

1976

portret van Ernest Claes

Houtsnede van Désiré Acket. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de restauratie van het geboortehuis van Ernest Claes werd dit portret van de hand van Désiré Acket, op 18 april 1976 aangeboden aan de leden van de vzw Huize Ernest Claes. Het werd op 100 exemplaren uitgegeven, genummerd en door de kunstenaar gesigneerd.

1972

Huize Ernest Claes, Zichem

Gids voor het geboortehuis, samengesteld door Jan Van Hemelryck, Ernest Claesgenootschap, Winksele, pp. 44, 28,8 x 21,6 cm.

1969

Zichem

Door Jan Van Hemelryck, geschiedkundig overzicht. Uitgave Toeristische Federatie van Brabant, pp. 32 + plan, 14 x 11,5 cm.


De Witte

Door Roland Laermans, olieverf op doek, 80 x 65 cm, in Huize Ernest Claes te Zichem. Herinnering aan de tentoonstelling, gedrukt op 300 exemplaren. Dit is nummer 2.   

1968

Mijn vriend Ernest Claes

Door Jan Van Hemelryck, met afdruk van brief Ernest Claes. Uitgave, tijdschrift "Brabant" 1968 Toeristische Federatie, gepubliceerd door oud-leraar Gustaaf Winnen,

Tienen (°1924 +1996), pp. 8, 21,5 x 15 cm. 

Ons steunen?

Website door Ramdesign - Algemene voorwaarden - Cookies

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription