Ernest Claesgenootschap

v.z.w.

Alle hier opgenomen foto's, afbeeldingen, video's en andere bronnen zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt. Er kan wel naar verwezen worden d.m.v. een hyperlink, voor elk ander gebruik moet vooraf toestemming gevraagde worden bij het Ernest Claesgenootschap. De contactinformatie is op de 'Contact' pagina te vinden.

Bibliografie van Ernest Claes

Dit zijn de verschenen boeken van Ernest Claes (inclusief pseudoniemen), gerangschikt volgens jaar van uitgave. Heruitgaven zijn niet opgenomen in de lijst.

  

1906

Uit mijn dorpken.

Schetsen, Gent, Drukkerij Plantijn, z.j. [1906], 40 pp" 18 x 12,5 cm. (Flandria's Novellen Bibliotheek, Nr. 74)

Inhoud :

Een moeilijk ding, pp. 3-12

Een ongeluk, pp. 13-28

Naar 't kasteel geweest, pp. 28-34

Zwemmen, pp. 35-40

Gedateerd: Sichem, Meimaand 1906.

CH. DICKENS, Twee vertellingen. Naar het Engelsch voor de jeugd bewerkt door ERN. CLAES

 Aalst, De Seyn-Verhougstraete, z.j. [1906], [IV] + 125 + [III] pp., 21.8 x 12.9 cm

Inhoud:

De kerstboom, pp. 1-31

Drij kerstmisverschijningen, pp. 32-125

 Langs harde paden

  

Aalst, De Seyn - Verhougstraete, z.j. [1906], 128 pp., 21,8 x 12,9 cm.

1907

Wroetersleven

Overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", ontstaan in de winter van 1905 - 1906, 21 pp., 22,5 x 14 cm.

1914

De Witte

Fragment, overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", 1914, 7 pp., 22,5 x 14 cm.

1917

Uit mijn soldatentijd

 Havre, Vlaamsche Boekhandel, 1917, 44 pp., 16,8 x 10,7 cm. (Vlaamsche Boekenschat, N° 1)

Inhoud :

Saelens, pp. 3-25

Van een schamel moederke, pp. 26-38

Op patrouille, pp. 39-44

1919

Oorlogsnovellen

Met een voorwoord van J. de Cock, Leiden, Uitgave van de Vlaamsche Boekenhalle, 1919, 101 + [III] pp., 15,8 x 12,2 cm.

Inhoud :

Aan mijn moeder, pp. 9-14

Een held, pp. 15-43 [= Saelens, uit : Uit mijn soldatentijd, 1917]

Van een schamel moedertje, pp. 51-67 [Uit : Uit mijn soldatentijd]

Op patrouille, PP. 69-76 [Uit: Uit mijn soldatentijd]

'Mammy' - een kijkje op 'l' âme de la France', pp, 77-95

Vadertje Musset, pp. 97-102

Uit den oorlog. Namen 1914

 Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek, z.j. [1919], [II] + 172 + [II] pp., 18,9 x 12 cm.

'Bei uns in Deutschland'

 Brussel, N.V. De Standaard, 1919, [IV] + 332 pp., 21 ,4 x 14 cm.

1920

De Witte

  

12 penteekeningen van J. Leonard, Amsterdam, Uitgegeven door de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur, 1920, 212 pp., 18 x 11,6 cm. (Vlaamsche Bibliotheek onder leiding van Emmanuel de Bom. N° 5)

 Gedateerd: Sichem, 1920.

1921

Sichemsche Novellen

     

  

Leuven, Leiden, De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. [1921], 210 + [II] pp., 16,7 x 12,4 cm.

Inhoud :

1. Strijdzang voor de Borgerlijke Wagten van Sichem, pp, 5-6

2. Onze Wannesoome, pp. 7-26

3. Jefke, pp. 27-32

4. Stegger, pp. 33-59

5. Een ongeluk, pp. 60-72 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]

6. Burgemeester van Zwimmel, pp. 73-92

7. Soldaten in 't dorp, pp, 93-105

8. Zwemmen, pp. 106-110 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]

9. Wroeter, pp. 111-142

10. Het spook, pp. 143-153

11. Pastoor Munte, pp. 154-178

12. Een moeilijk ding, pp. 179-186 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]

13. Naar de kazerne, pp, 187-193

14. De mambers van 't konsèl, pp. 194-209

Vanaf de tweede druk (1930) werden slechts opgenomen: 1, 2, 4. 6, 7, 10, 11, 14 en de novelle: Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster

1923

De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop

Blaricum, Uitgevers-Maatschappij 'De Waelburgh', 1923, 127 + [I] pp., 20,9 x 15,5 cm.

Vanaf de achtste druk (1950) luidt de titel: Charelke Dop

1924

De fanfare 'De Sint-Jansvrienden'

 Edam, De Klyne Librye, z.j. [1924], 65 + [III] pp., 15,9 x 12,3 cm.

1925

Het leven van Herman Coene, Het kind

     

Met bandversiering ,door Herman Teirlinck, Brussel, Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel, 1925, 255 + [V] pp., 20,8 x 17 cm.

Kiki

     

Brussel, Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel, 1925, 135 + [I] pp., 19,1 x 14,5 cm. (Guldensporen Reeks 2)

1926

Wannes Raps

     

Met tien penteekeningen van Felix Timmermans. Brussel, N.V. Standaard-Boekhandel, 1926, 120 pp., 22,8 x 14,6 cm.

Gedateerd: Averbode 1926

Kolofon :

Van dit werk. het eerste der Eksteraserie. in het teeken van de Ekster, zwart en wit, werden, onder leiding van Dr. M. Cordemans, vijftien exemplaren gedrukt in vleugelformaat op geschept Hollandsch Van Gelder, genummerd I-X en A-E. De tien eerste bevatten elk een der oorspronkelijke etsen door den kunstenaar met de hand gekleurd en met zijn naam onderteekend. De exemplaren A-E komen niet in den handel. Verder werden twee duizend exemplaren gedrukt op engelsch featherweight. Zij maken de oorspronkelijke editie uit van het werk.

Uit mijn werk

Brussel. N.V. Standaard-Boekhandel, 1926, 102 + [VI] pp., 21,5x17,5 cm.

Inhoud :

Onze Wannesoome, pp. 5-19 (Uit : Sichemsche Novellen, 1921 )

Van een schamel moedertje, pp. 20-32 (Uit: Oorlogsnovellen, 1919)

Gewonden, p.33-34, (uit: Namen 1914)

De Witte kriigt een nieuwe klak, pp. 44-55 (Uit: De Witte, 1920)

God schept de dag en De Witte vliegt er door, pp. 56-57 (Idem)

Koortsvizioenen, pp. 68-84 (Uit: 'Bei uns in Deutschland', 1919)

Winter, pp. 85-91 (Uit: Het leven van Herman Coene, 1925)

Kiki, pp. 92-102 (Uit: Kiki, 1925)

1928

Onze smid

Brussel, N.V. StandaardBoekhandel, 1928, [II] + 104 + [II] PP., 19,9 x 13,4 cm.

Inhoud :

Onze smid, pp. 5-67

Nolle Janus, pp. 69-104

1930

Het leven van Herman Coene

Tweede deel, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1930, 282, + [II] pp., 20,8 x 17 cm.

1931

De heiligen van Sichem

Geïllustreerd door Edg. Tijtgat, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1931, [II] + 62 + [IV] pp., 16,8 x 12 cm. (W.B.-Verhalen, Nr 6)

Gedateerd: Sichem, op Halfoogstdag, 1930.

1932

De geschiedenis van Black

  

Met tekeningen van Fred Bogaerts, Brussel, Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel, 1932, 169 + [III] pp., 20 x 15,9 cm.

1933

Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed

     

Houtsneden van Maurice Brocas, Brussel en Maastricht, Uitgave A.A.M. Stcls, 1933, [VI] + 108 + [VI] pp., 25,9 x 19,6 cm.

     

     

Kolofon :

Gezet uit de letter van Bodoni en gedrukt bij Vromant & Co, te Brussel, in het voorjaar van 1933. De houtsneden werden in 1932 gebruikt in 'Ex Voto' van Thomas Braun, uitgave Vromant & Co. Van dit boek werden 30 genummerde en door den schrijver geteekende exemplaren op geschept papier gedrukt, waarvan er 20 in den handel gebracht werden. Herdrukt in 1933 onder de titel : De wonderbare tocht.

Kobeke

Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantré, Amsterdam, N.V. Wereldbibliotheek, 1933, 291 + [V] pp., 18,7 x 12,2 cm.

1935

Pastoor Campens Zaliger

     

Geïllustreerd door C. Korosmezey, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel/ Amsterdam, N. V. Wereldbibliotheek, z.j. [1935] I 1935, 215 + [I] pp., 19,7 x 13,6 cm.

1937

Van den os en den ezel

Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1937] 181 + [VII] pp., 19,8 x 13,3 cm.

Inhoud :

Van den os en den ezel, pp. 7-26

Het kerkboekske van Dictus-Oome, pp. 29-46

De nachtelijke tocht, pp. 49-72

De moeder, pp. 75-84

Het land en het volk, pp. 87-108

Dit is het spel van 'De Profundis', pp.111-181

1938

Reisverhaal met allerhande afwijkende bespiegelingen over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde.

Beschreven en verteld door ERNEST CLAES, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1938], 217 + [VII] pp., 20,2 x 13.9 cm.

1939

De moeder en de drie soldaten

Kerstverhaal, Amsterdam, Uitg. Roman Boek- en Kunsthandel H. Nelissen, z.j. [1939], 32 pp. (omslag inbegrepen) 14,8 x 10,8 cm.

1940

Jeugd

     

Bandontwerp, schutbladversiering en frontispice van M. van Coppenolie, Antwerpen, N. V. Standaard-Boekhandel - Amsterdam, Wereldbibliotheek N.V., 1940, 299 + [V] pp., 19,8 x 13,8 cm.

Clementine

     

Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeniging, 1940, [V] + 103 + [V] pp., 16,3 x 12,1 cm.

Kolofon :

De houtsneden zijn van Henri van Straten. Het werk werd gedrukt van de Pastonchi-letter op de persen der Wereldbibliotheek, als Kerstpremie 1940 voor de leden der Wereldbibliotheek-Vereniging. Vijfenzestig genummerde exemplaren werden gedrukt op Oud-Hollandsch papier en gebonden in Sundour linnen.

1942

Herodes

     

Houtsneden van Fernand Baudin, Gent, Snoeck Ducaju en Zoon, 1942, [II] + 97 + [V] pp., 19,8 x 13,9 cm.

Kolofon :

Dees Blauw Snoeckje nummer 1 van de reeks werd naar een typografisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma Van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent in een oplage van vijftien duizend exemplaren gedrukt, en met houtsneden opgeluisterd door Fernand Baudin, boekverluchter te Brussel, Anno MCMXLlI.

Drie Koningen uit den Oosten (Herodes)

Illustraties van Anton Pieck, Uden, Missiehuis St. Willibrord, 48 pp., 19,7 x 15 cm.

1943

Janneke en Mieke

       

Gent, Snoeck - Ducaju, 1943, Blauwe Snoekjes reeks, 113 pp., (E. Claes: 87 - 113)

Inhoud:

"De ketellappers van Zeveneik" door Herman Teirlinck, ill. Elisabeth Ivanowsky

"Vertelsel van de acht gebroers" door Gerard Walschap, ill. Hélène van Coppenolle

"De dag der dieren" door Felix Timmermans, ill. Tonet Timmermans

"Tist Plu" door Ernest Claes, ill. Hélène Van Raemdonck

1944

Stegger, de strooper

Antwerpen, Uitgeverij De Regenboog, 1944, 32 pp., 19,6 x 12,3 cm. ('De Kleine Volksbibliotheek', 1)

Inhoud :

Stegger, de strooper, pp. 3-19 uit : Sichemsche nove1len, 1921)

Nolle Janus, pp. 20-31 (Uit: Onze smid, 1928)

Ernest Claes vertelt

Met een Ter inleiding door Frans Demers, Omslagteekening van Hélene van Raemdonck, Antwerpen, Uitgeverij Regenboog, 1944, 197 + [III] pp., 18,5 x 12,2 cm.

Inhoud :

Mijn vader, pp. 11-20 (Uit: Jeugd, 1940)

Meester Bakelants, pp. 21-34 (Idem)

De bedelaars, pp. 35-42 (Uit : Pastoor Campens Zaliger, 1935)

Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster, pp. 43-70 (Uit : Sichemsche novellen, tweede ,druk, 1930)

Het kerkboekske van Dictus-Oome, pp. 71-85 (Uit: Van den os en den ezel, 1937)

Naar Scherpenheuvel, pp. 87-97 (Uit: Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed, 1933)

De student en de kraai, pp. 99-109 (Uit: Het leven van Herman Coene, 1930)

Geboorte en doop van Kobeke, pp. 111-133 (Uit: Kobeke, 1933)

Als Sinter-Klaas komt, pp, 135-142 (Uit: Kiki, 1925)

Van een schamel moedertje, pp. 143-155 (Uit: Uit mijn soldatentijd, 1917)

De vrome kanten van De Witte, pp. 157-172 (Uit: De Witte, 1920)

Sep en Marieke, pp, 173-183 (Uit : Het leven van Herman Coene, 1930)

De schoone vaart, pp. 185-197 (Uit : Reisverhaal..., 1938)

1946

Kerstnacht in de gevangenis

        

Verlucht door Jo Seven, Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 46 + [II] pp., 18 x 12 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT

Gebed van een gevangene

N.V. Ontspanningslectuur, z.j. 8 pp. 18 x 12 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT

De oude moeder

     

Verlucht door Lorke Door, Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 46 + [II] pp., 18 x 12 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT

Jeroom en Benzamien, zijn de het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers

Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1946], 179 + [V] pp., 19,3 x 13,8 cm.

1947

De oude klok. [Jeugdherinnerlngen]

Band- en schutbladontwerp Desiré Acket, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1947, 242 + [II] pp., 20,2 x 13,8 om.

Gedateerd: 24 Oct. 1945

Gerechtelijke dwaling

     

Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1947, 63 + [I] pp., 18 x 12,3 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT

Sinterklaas in den Hemel en op de Aarde.

 

Met plaatjes van M. Folders-Stoops, Utrecht, Uitgeverij De Fontein, z.j. [1947], 47 + [I] pp., 19,3 x 13,5 cm.

Sinterklaas in den Hemel en op de Aarde.

Met plaatjes van M. Folders-Stoops, Mechelen, Gutenberg, 145 - 159 pp., z.j. [1947], 27,5 x 22 cm, met commentaar van Armand Boni.

1949

Die schone tijd

Novellen, Antwerpen, Uitgeversm. N. V. Standaard-Boekhandel 1949, 187 + [V] pp" 21,3 x 14,9 cm.

Inhoud :

Pater Cellier, pp, 9-66

Waarom ik Ernestus heet, pp. 69-80

 De ouden van ons dorp, pp. 83-111

De historie van de mislukte hovenier, pp. 115-141

De nieuwe parochie, pp. 145-161

Tist Plu, pp. 165-177

Het sneeuwmannetje, pp. 181-187

1950

Studentenkosthuis' Bij Fien Janssens'.

  

Band- en tekstversiering van Pil, Leuven, Davidsfonds, 1950, 212 + [II] pp" 20 x 12,7 cm. (Gulden Reeks van het Davidsfonds bij zijn 75-jarig Jubileum)

Daar is een mens verdronken

     

Bandontwerp van A. Boschmans, Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1950, 275 + [111] pp., 20,4 x 14 cm. (Jaarreeks 1950, Tweede boek)

Floere, het fluwijn

        

Illustraties van Elisabeth Ivanowsky, Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1950, 64 + [IV] pp., 20,3 x 15,1 cm.

Peter en Polly

     

Omslag en illustratie van Renaat Demoen, Averbode, Uitgeverij Goede Pers - N.V. Altiora, z.j. [1950], 37 + [III] pp., 20,7 x 15,7 cm.

MARIE GEVERS, En zie, de sterre bleef staan, naverteld door ERNEST CLAES

     

     

Illustraties van Nelly Degouy, Brugge, Desclée de Brouwer, z.j. [1950], 66 + [II] pp., 30,3 x 22 cm.

1951

Cel 269

Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhande1, z.j. [1951], [II]+ 187 + [III] pp., 14,3 x 21 cm.

Het leven en de dood van Victalis van Gille

Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1951, 63 + [I] pp.; 20,5 x 13,4 cm. (Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging, Kerstmis 1951 - Nr. 1)

De Witte

Verzamelalbum, Illustraties Nelly Degouy en Désiré Acket, Antwerpen, Chocolaterie Meurisse, 244 prentjes, 15 pp., 30 x 24,5 cm.

1952

Over reizen en reizigers met allerhande beschouwingen die er niets mee te maken hebben

Borgerhout, Het Fonteintje, 1952, 158 + [11] pp., 20,5 x 14 cm.

Voor de open poort

Bandontwerp A. Boschmans, Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1952, 263 + [VI pp., 20,4 x 14,4 cm (Jaarreeks 1952, Tweede boek)

1953

De nieuwe ambtenaar

     

Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1953, 93 + [111] pp., 20,1 x 12,9 cm. (Uitgegeven voor ,de leden van de Clauwaert-Vereniging, Nr. 3)

Het was Lente

Novellen, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1953, 195 + [V] pp., 20,8 x 14,3 cm.

Inhoud :

Het was lente, pp. 9-36

De kerstnacht van Sarelewie, pp. 39-61

Van de os en de ezel, pp. 65-84 (herdruk, eerste druk: 1937)

De moeder en de drie soldaten, pp. 87-122 (herdruk, eerste druk: 1939)

Toen ik uit Duitsland kwam, pp. 125-142

Het leven en de dood van Victalis van Gille, pp. 145-195 (herdruk, eerste druk: 1951)

1955

De oude moeder

Novellen, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 203 + [V] pp., 21 x 14,7 cm.

Inhoud :

De oude moeder, pp. 9-33 (herdruk, eerste druk: 1946)

De nieuwe ambtenaar, pp. 37-117 (herdruk, eerste druk: 1953)

Herodes, pp. 121-174 (herdruk, eerste druk. 1942)

Schetsen uit Montecatini, pp. 177-203 (Uit: Over reizen en reizigers..., 1952)

Ik en mijn lezers

Illustraties Frans Van Immerseel, Borgerhout, Drukkerij Roels, z.j. [1955], 52 + [IV] pp., 24,6 x1 6,4 cm.

Colofon :

Van deze novelle werden slechts 500 exemplaren gedrukt op eigen persen, en als geschenk aangeboden aan onze vrienden, ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Drukkerij Roels.

1956

Dit is de sproke van Broederke Valentijn

     

Omslagtekening : Lutgart de Meyer. Tekstillustraties: Martha van Coppenolle, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-boekhandel, 1956, 121 + [VII] pp., 20,8 x 14 cm.

Inhoud :

De sproke van Broederke Valentijn, pp., 7-108

Zo bad Jan Vervloet te Scherpenheuvel, pp. 111-119

Twistgesprek tussen Demer en Schelde zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegenheden door ERNEST CLAES en FILIP DE PILLECIJN.

Pentekeningen van Willy Mertens. Grafische verzorging: A. Boschmans, Leuven, De Clauwaert-Vereniging - V.Z.W., 1956, 35 + [I] pp., 20 x 11 ,2 cm (Uitgegeven voor de leden van De Clauwaert-Vereniging, november 1956 - Nr. 10) Aandeel van Ernest Claes, pp. 7-17

1957

Ik was student

 Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1957, 237 + [III] pp., 20,9 x 13,9 cm. 1957

Leuven, o dagen, schone dagen!

Antwerpen, Uitgevermij N.V. Standaard Boekhandel, 1958, 173 + [III] pp., 22,1 x 15,4 cm.

ook: Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1958, 173 + [III] pp., 22,1 x 15,4 cm.

Sinter-Klaas in de hemel en op de aarde

Averbode, Altiora n.v., 1957, 45 pp., 26,5 x 19,5 cm, illustraties van Renaat Demoen.

1959

De mannen van toen

Omslagontwerp : Pil, Leuven, Boekengilde De Clauwaert, V.Z.W., 1959, 61 + [III] pp., 18,9 x 11,8cm.

Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging. Kerstmis 1959 Nr.16)

Inhoud :

De eerste fiets en de eerste automobiel, pp. 5-20

Charel van Gelder en zijn automobiel, pp. 21-34

Het proces van de Sus en de Sjarel, pp. 35-61

1960

Ik en de Witte

Antwerpen-Amsterdam, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1960, 216 + [VIII] pp., 20,5 x 12,5 cm.

Colofon :

Ik en de Witte werd bij gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van de schrijver op 24 oktober 1960, uitgegeven door de N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen-Amsterdam en gedrukt op vijfduizend genummerde exemplaren. De nummers 1 tot 30, gebonden in lederen luxeband, zijn niet in de handel.

1962

Voordrachtgevers zijn avonturiers

Omslagontwerp : Hilde Maes, Antwerpen Amsterdam; Uitgeversmaatschappij N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1962], 179 + [I] pp., 20,4 x 12,3 cm.

1965

ERNEST CLAES en STEPHANIE CLAES-VETTER vertellen

Brussel-Amsterdam, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1965, 223 + [I] PP., 17,8 x 12,3 cm.

Inhoud :

ERNEST CLAES,

Mijnheer Albert, pp. 9-79

STEPHANIE CLAES-VETTER,

Martine, pp. 83-186;

Een ontgoocheling, pp. 189-220

De gevolgen van 'De Leeuw van Vlaanderen'

Illustraties van Jos van den Abeele, Oudenaarde, Drukkerij-Uitgeverij Sanderus, z.j. [1965], 28 + [IV] pp., 20,5 x 13,2 cm.

Colofon :

Dit fragment uit 'Jeugd' werd met welwillende toestemming van de auteur overgenomen uit 'Ernest Claes Omnibus' blzn. 335-347, een uitgave van de Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam-Antwerpen. Het werd, gedrukt in de maand december 1965 met band en illustraties van Jos van den Abeele op de persen van de drukkerij Sanderus pvba, Oudenaarde, die het als eindejaarsgeschenk aan haar klanten aanbiedt. Het is niet in de handel verkrijgbaar.

1967

Kleine Ernest Claes Omnibus

Brussel, D.A.P. Reinaert Uitgaven, z.j. [1967], 223 + [I] pp., 17,8 x 12,4 cm.

Inhoud :

De klanten van Pastoor Campens Zaliger, pp. 7-120 (tekst van het televisiespel)

Daske, pp. 121-174

Schone herinneringen, pp. 175-223

1987

De Twaalf

postume uitgave, illustraties door Leo Fabri, Tielt, Lannoo & Ernest Claesgenootschap, 61 pp., 27,5 x 23,5 cm.