Ernest Claesgenootschap

v.z.w.

Alle hier opgenomen foto's, afbeeldingen, video's en andere bronnen zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt. Er kan wel naar verwezen worden d.m.v. een hyperlink, voor elk ander gebruik moet vooraf toestemming gevraagde worden bij het Ernest Claesgenootschap. De contactinformatie is op de 'Contact' pagina te vinden.

Bibliografie van het Ernest Claesgenootschap

Deze bibliografie omvat alle oorspronkelijke uitgaven van het Ernest Claesgenootschap.

1972

Huize Ernest Claes, Zichem

Gids voor het geboortehuis, samengesteld door Jan Van Hemelryck, Winksele,  vzw Huize Ernest Claes, pp. 44, 28,8 x 21,6 cm.

1976

portret van Ernest Claes

houtsnede door Désiré Acket. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de restauratie van het geboortehuis van Ernest Claes werd dit portret van de hand van Désiré Acket, op 18 april 1976 aangeboden aan de leden van de vzw Huize Ernest Claes. Het werd op 100 exemplaren uitgegeven, genummerd en door de kunstenaar gesigneerd.

1977

Portret van Lieven Van Hemelryck op de voute in het geboortehuis

houtsnede door Nelly Degouy. Dit werk, genummerd van 1 tot 250 en getekend, werd gedrukt op papier zuiver lompen "Lana". Het blok wordt bewaard in het archief en wordt niet hergebruikt. Mei 1977.

1978

Post-scriptum Ernest Claes

Door Piet Vande Voort. Winksele, Ernest Claesgenootschap, Huize Ernest Claes, pp. 96, 24,2 x 16,0 cm.

Sinterklaas in de Hemel en op de Aarde

Door Ernest Claes, illustraties van Nelly Degouy. Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 49, 24 x 17 cm.

1979

Volksgeloof en bijgeloof in het werk van Ernest Claes

Door Roger Daems, verlucht met oorspronkelijke houtblokken uit de XVIIIe en de XIXe eeuw en met afdrukken van tekeningen van Felix Timmermans en van heiligenverering uit de vorige eeuw. Winksele, Ernest Claesgenootschap, Huize Ernest Claes, pp. 202, 24,2 x 16,2 cm.

El Rubiales Tragedias de un Hombrecito

Novela por Ernest Claes, Obra traducida directamente del neerlandés por G. y L. Gosse, Illustraciones por Nelly Degouy. Lovaina (Belgica), Editiones Renova - y la Asociación Ernest Claes, pp. 180, 25 x 16 cm.

De Moeder en de drie Soldaten

Grammofoonplaat, kortverhaal door Ernest Claes, verteld door Lili De Schrijver, illustratie door Gerard Baksteen, Winksele, Ernest Claesgenootschap.

1980

De Witte / Filasse

Prentjesuitgave, door Ernest Claes, illustraties door Nelly Degouy en Desire Acket, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 40, 30,6 x 24,2 cm.

Deze uitgave bestaat in een Nederlandse ('De Witte') en een Franstalige versie ('Filasse').

1981

Uit de dagboeken

Dagboek uittreksels van Ernest Claes, Leuven, Davidsfonds, pp. 249, 21,5 x 13 cm.

1982

Uit mijn Dorpken

Schetsen door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, inleiding door André Demedts, Scherpenheuvel - Zichem, Ernest Claesgenootschap, pp. 58, 20,2 x 20 cm.

Meneer den Onderpastoor

Grammofoonplaatje met het verhaal van Ernest Claes verteld door Julia De Gruyter, omslagillustratie door Anton Pieck, Winksele, Ernest Claesgenootschap.

1983

Het afscheid

Dagboek uittreksels van Ernest Claes, Leuven, Davidsfonds, pp. 253, 21,5 x 13 cm.

1984

Uit mijn soldatentijd

Door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, inleiding door Anton Van Wilderode, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 62, 20 x 20 cm.

Wannes Raps

Grammofoonplaat, kortverhaal door Ernest Claes, verteld door Jo Van Eetvelde, illustratie door Leo Fabri, Winksele, Ernest Claesgenootschap.

1985

Omkijken naar Ernest Claes 

Samenstelling Jan Van Hemelryck, illustraties door Leo Fabri, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 198, 28 x 24 cm.

Misschien was zij een dichteres

Door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, inleiding door Ronald Boon, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 47, 20,5 x 20,5 cm.

1986

Daar is een Mens verdronken

Door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, inleiding door Pierre Platteau, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 269, 25 x 13,5 cm.

1987

De Twaalf

Door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, inleiding door Jozef De Cuyper en Carry Verbeeck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. xx, 27,5 x 23,5 cm.

1988

Dit is de sproke van Broederke Valentijn

Door Ernest Claes, illustraties door Koen De Frenne, inleiding door Peter Nissen en August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 90, 27,5 x 23,5 cm.

Van den Os en den Ezel

Door Ernest Claes, illustraties door Anton Pieck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 30, 19,8 x 16,6 cm.

1989

Uit den Oorlog - Namen 1914

Door Ernest Claes, illustraties doorKoen De Frenne, inleiding door Rudolf Vande Perre, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 129, 27,7 x 23 cm.

Denkend aan Ernest Claes

Bibliofiele uitgave van de homilie door Anton van Wilderode op de vijftiende verjaardag van het Ernest Claesgenootschap.

1990

Cel 269

Door Ernest Claes, illustraties door Koen De Frenne, inleiding door Gust Wittebols, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 150, 27,7 x 23,5 cm.

1991

Moeders

Door Ernest Claes, illustraties door Danny Juchtmans, Paul Contryn, inleiding door Patrick Lateur, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 159, 27,7 x 23,6 cm.

Pater Cellier

Door Ernest Claes, zonder illustraties, inleiding door T.G. Secuianu, Averbode, GP Uitgaven en Altiora, pp. 85, 16,5 x 10,5 cm.

1992

In die Nacht, zo schoon en stil...

Door Ernest Claes, illustraties door Paul Contryn, inleiding door Rudolf Vande Perre, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 183, 27,7 x 23,5 cm.

1993

Pastor Bonus

Door Ernest Claes, illustraties door Paul Contryn, inleiding door Aloïs Van Tongerlo en Anton Van Wilderode, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 183, 27,7 x 23,5 cm.

Het Kerkboekske van Dictusome

Door Ernest Claes, illustraties door Danny Juchtmans, uitleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 143, 14,6 x 9,5 cm.

1994

Kiki Peter en Polly

Door Ernest Claes, illustraties door Paul Contryn, inleiding door Patrick Lateur, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 142, 27,7 x 23,5 cm.

1995

De Witte

Door Ernest Claes, jubileumuitgave, illustraties door Leo Fabri, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 255, 27,7 x 23,5 cm.

1996

De grote Verteller

Door Ernest Claes, jubileumuitgave, illustraties door Paul Contryn, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 142, 27,7 x 23,5 cm.

De Fanfare De Sint-Jansvrienden

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 71, 21,6 x 14,4 cm.

De nieuwe parochie

Door Ernest Claes, illustraties door Paul Contryn, voorwoord door E.H. Jef Busschots, o. praem., pastoor, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 13, 27 x 23 cm.

1997

Jeroom en Benzamien

Door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 172, 27,7 x 23,5 cm.

Inhoud:

Jeroom en Benzamien, pp. 3 - 84 (met naschrift)

De nieuwe Ambtenaar, pp. 85 - 126

Ernest Claes vertelt: van Brusselse Vlamingen en ministriële ambtenaren, pp. 127 - 172

De Wonderbare Tocht

Door Ernest Claes, illustraties doorFelix Timmermans en Karlheinz Pieroth, inleiding door Rudolf van de Perre, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 91, 27,7 x 23,5 cm.

Inhoud:

Inleiding, pp. 11 - 28

De wonderbare tocht, pp. 29 - 68

Naar Onze Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel, pp. 69 - 72

Maria: Aan mijn lijdende broeders!, pp. 73 - 76

Zo bad Jan Vervloet te Scherpenheuvel, pp. 77 - 80

Wij... en Ons Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel, pp. 81 - 86

Magnificat, pp. 87 - 91

1998

Jeugd, De oude klok

Door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 267, 27,7 x 23,5 cm.

Nest Claes en de Witte

Poster met de gouache door Marc Sleen, getekend in 1958, 50 x 40 cm.

1999

Bei uns in Deutschland

Door Ernest Claes, illustraties door Jan De Maesschalck, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 242, 27,7 x 23,5 cm.

2000

Het leven van Herman Coene, 'Het kind'

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 211, 27,7 x 23,5 cm.

2001

Het leven van Herman Coene, 'Groei'

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 262, 27,7 x 23,5 cm.

2002

Kobeke - Dit is het spel van 'De Profundis'

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 257, 27,7 x 23,5 cm.

2003

Studentenkosthuis 'bij Fien Janssens' - Voor de open poort

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door Viktor Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 287, 27,7 x 23,5 cm.

Ter nagedachtenis aan Ernest Claes

Door Abt U.E. Geniets O. Praem. e.a., illustraties foto's abdijarchief, Winksele, Ernest Claesgenootschap & Averbode, Averbodium, pp. 48, 23 x 17 cm.

2004

De oorlogsboeken

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 317, 27,7 x 23,5 cm.

Inhoud:

De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop, pp. 7 - 64

Gerechtelijke dwaling, pp. 65 - 88

Daar is een mens verdronken, pp. 89 - 234

Bijlagen, 235 - 242

Nabeschouwingen, pp. 243 - 315

Le curé Munte

Door Ernest Claes, Franse vertaling, z. illustraties, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 16, 20,7 x 14,2 cm.

Le nouveau Fonctionnaire

Door Ernest Claes, Franse vertaling door Alain Dewulf, illustraties door Pïl, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 107, 20,7 x 14,2 cm.

2005

Ik was student & Leuven, o dagen, schone dagen

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door Alois Van Tongerlo, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 317, 27,7 x 23,5 cm.

2006

Drie maanden gevangenis

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 189, 27,7 x 23,5 cm.

The Mother and the Three Soldiers

Door Ernest Claes, Engelse vertaling door Craig Harline, illustraties door Broeder Max, inleiding door Craig Harline, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 76, 20,6 x 14,2 cm.

Village Scenes

Door Ernest Claes, Engelse vertaling door Craig Harline, illustraties door Kris Wollants, inleiding door Craig Harline, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 212, 20,2 x 14 cm.

Maseur Monica en Maseur Valentine

Door Ernest Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 45, 20,6 x 14,5 cm.

2007

Mijn Lezers en ik

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, Frans Van Immerseel en Pil, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 287, 27,7 x 23,5 cm.

Inhoud:

Inleiding: Ernest Claes en zijn lezers, pp. 7 - 20

Ik en de Witte, pp 21 - 122

Voordrachtgevers zijn avonturiers, pp. 123 - 225

Bijlage: Mijn eerste politieke meeting, pp. 226 - 227

Bijlage: Een inleiding tot Felix Timmermans, pp. 228 - 230

Bijlage: Ik en mijn lezers, pp. 231 - 256

Bijlage: De mannen van toen, pp. 257 - 287

De Twaalf

Door Ernest Claes, illustraties door Leo Fabri, speciale handgebonden editie op 20 exemplaren,Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 70, 20,7 x 15 cm.

2008

Van Floere en andere dieren

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 187, 27,7 x 23,5 cm.

Macabere mijmeringen

Door Ernest Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 16, 21 x 14,9 cm.

2009

Reisherinneringen

Door Ernest Claes, illustraties door Kris Wollants, inleiding door August Keersmaekers, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 313, 27,7 x 23,5 cm.

2010

Parlementaire kronieken

Door Ernest Claes, illustraties door Stijn Claes, inleiding door Viktor Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 255, 27,7 x 23,5 cm.

2011

Zo was het leven

Door Ernest Claes, illustraties door Stijn Claes, inleiding door Prof Victor Claes, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 255, 27,7 x 23,5 cm.

Stegger, facsimile

Stegger, de strooper 

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Antwerpen, Uitgeverij De Regenboog, 1944, 32 pp., 19,6 x 12,3 cm. ('De Kleine Volksbibliotheek')

Zie ook de lijst met andere facsimile-uitgaven en onze nieuwsbladzijde.

2012

Wroetersleven, facsimile

 

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", ontstaan in de winter van 1905 - 1906, 21 pp., 22,5 x 14 cm.)

Zie ook de lijst met andere facsimile-uitgaven en onze nieuwsbladzijde.

Uit mijn Dorpken, facsimile

 

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Schetsen, Gent, Drukkerij Plantijn, z.j. [1906], 40 pp" 18 x 12,5 cm. (Flandria's Novellen Bibliotheek, Nr. 74))

Zie ook de lijst met andere facsimile-uitgaven en onze nieuwsbladzijde.

De Witte, facsimile

De Witte, fragment 

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Fragment, overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", 1914, 7 pp., 22,5 x 14 cm.)

Zie ook de lijst met andere facsimile-uitgaven en onze nieuwsbladzijde.

Uit mijn soldatentijd, facsimile

 

Door Ernest Claes, facsimile van de oorspronkelijke eerste uitgave, Winksele, Ernest Claesgenootschap, (Havre, Vlaamsche Boekhandel, 1917, 44 pp., 16,8 x 10,7 cm. (Vlaamsche Boekenschat, N° 1) )

Zie ook de lijst met andere facsimile-uitgaven en onze nieuwsbladzijde.

Uilenspiegel leeft nog

Door Ernest Claes, illustraties door Stijn Claes en Mark-Anthony L. Diansay, inleiding door Sam Vam Clemen, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 260, 27,7 x 23,5 cm.

2013

Briefwisseling Stijn Streuvels - Ernest Claes

Door Stijn Streuvels en Ernest Claes, illustraties uit het ECG archief, inleiding door Prof Marcel De Smedt, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 340, 27,7 x 23,5 cm.

2014

't Was op een zondagavond

Door Ernest Claes, illustraties uit het ECG archief, inleiding door Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 152, 27,7 x 23,5 cm.

Aus dem Kriege : Namur 1914 (Duits)

 

Door Ernest Claes, vertaald door Johannes Herzog, illustraties door Coen de Frenne, inleiding door Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 176, 19,8 x 13,8 cm.

2015

Mijn thuis, langs harde paden

Door Ernest Claes, illustraties uit het ECG archief, Nelly Degouy, Désiré Acket, inleiding door Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 320, 27,7 x 23,5 cm.

Die Mutter und die drei Zoldaten : Die Zwölf (Duits)

 

Door Ernest Claes, vertaald door Ingrid en Paul Wolters, illustraties door Leo Fabri en Broeder Max, inleiding door Jan Van Hemelryck, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. xxx, 19,8 x 13,8 cm.

2016

Ernest Claes, de biografie van een Heer van Zichem

Door Bert Govaerts, illustraties door Jan Hendrickx, Foto Doms, Anthony Langley en uit het ECG archief, verantwoording en proloog door Bert Govaerts, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 509, 23,9 x 15,9 cm.

De Witte van Zichem

Door Ernest Claes, stripverhaal door het Miniemeninstituut, Leuven, Winksele, Ernest Claesgenootschap, pp. 96, 29,5 x 21 cm.