Ernest Claesgenootschap

v.z.w.

Alle hier opgenomen foto's, afbeeldingen, video's en andere bronnen zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet zonder toestemming worden overgenomen of gebruikt. Er kan wel naar verwezen worden d.m.v. een hyperlink, voor elk ander gebruik moet vooraf toestemming gevraagde worden bij het Ernest Claesgenootschap. De contactinformatie is op de 'Contact' pagina te vinden.

Bibliografie van Stephanie Vetter

Deze bibliografie omvat alle oorspronkelijke werken in boekvorm van Stefanie Vetter. Heruitgaven en vertalingen zijn niet opgenomen.

 1906

Zuster Pascale (L'Isolée)

Roman, zonder illustratie, door René Bazin, vertaling van Stephanie Vetter, Den Haag, M. Hols, pp. 234, 21,2 x 15,5 cm.

1915

Eer de mail sluit

Roman. Zonder illustraties. Leiden, J.W. Van Leeuwen (K. Frencken), 120 pp., 15,4 x 10,8 cm

1920

Vertelsels uit het Schoone Hemelrijk

Verhalen. Omslagillustratie. Antwerpen, Het Vlaamsche Land, 85 pp., 19,0 x 13,3 cm.

Inhoud:

1. Vertelsels uit het Schoone Hemelrijk, pp 7 - 15.

2. Het Oudste Vertelsel, pp. 16 - 19.

3. Van den Jongen Monnik, pp. 20 - 27.

4. Van den Ongenooden Gast, pp. 28 - 33.

5. De Berg der Volmaaktheid, pp. 34 - 47.

6. Wierook, pp. 48 - 51.

7. Gauw en Goed, pp. 52 - 57.

8. Laatste Avond, pp. 58 - 69.

9. De Kleine Typiste, pp. 70 - 79.

10. De Hoofdzaak, pp. 80 - 85.

 1921

Verholen krachten

Verhalen. Zonder illustraties. Amsterdam, P.N. Van Kampen & Zn., pp. 146, 20,0 x 13,8 cm.

Inhoud:

Tante Hessie, pp. 5 - 28.

Masoeurke Basilie, pp. 29 - 52.

Mijnheer en Mevrouw, pp. 53 - 78.

Leed, pp. 79 - 108.

Uitstaan, pp. 109 - 120.

Van den Wonderen Steen, pp. 121 - 126.

Uit lang vervlogen Tijden, pp. 127 - 132.

Het Kruis bij Nieuwpoort, pp. 133 - 146.

1922

Vroeg schemer

  

Novelle. Omslagillustratie. Edam, De Klyne Librye, pp. 45, 15,8 x 12,0 cm.

1926

Stil leven

Roman. Omslagillustratie. Antwerpen, Leeslust, pp. 311, 17,0 x 12,8 cm.

1932

Miete

Roman. Zonder illustraties. Antwerpen, Leeslust, pp. 460, 16,5 x 12,7 cm.

1940

Als de dagen lengen

Roman. Omslagillustratie. Antwerpen, Vlaamsche Boekencentrale, pp. 198, 25,0 x 15,0 cm.

1944

Haar eigen weg

Roman. Omslagillustratie, Brugge, De Kinkhoren, pp. 244, 20,0 x 13,5 cm.

1952

Vrouwen zonder betekenis

  

Roman. Omslagfotomontage. Antwerpen - Amsterdam, Uitgeverij P. Vink, pp. 232, 21,5 x 13,7 cm.

1945

Martine

Roman.

1954

Martine - Een ontgoocheling

Roman - Novelle. Hasselt, Heideland, pp. 206, 21,0 x 14,3 cm.

Inhoud:

Martine, pp. 5 - 156.

Een ontgoocheling, pp. 157 - 206.

1960

Angst

Roman. Omslagillustratie. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Standaard Boekhandel, pp. 226, 21,0 x 13,5 cm.

(1963)

Dokter Machteld

Roman. Voltooid in 1963, niet verschenen wegens huiselijke omstandigheden. Sluit aan op 'Angst'.