Ernest Claesgenootschap

v.z.w.

Kalender

Deze kalender omvat activiteiten van het genootschap, maar ook andere belangwekkende evenementen, die in het kader van de vereninig passen, kunnen hier vermeld worden. (Laat even iets weten als je een suggestie hebt...)

Voorbij...

 • Met Ernest Claes onderweg
  Voordracht met presentatie
  24 januari 2011, Lier. Gratis toegang. Jan Van Hemelryck kan als geen ander vertellen over het werk, maar ook over de persoonlijke levenssfeer van de auteur. Hij is ook de eerste bron van alle wetenswaardigheden over het genootschap, terwijl hij een eminent kenner is van de tijd en de omgeving van Ernest Claes. Hij was dan ook een persoonlijke vriend van de schrijver. Deze veelgesmaakte voordracht wordt begeleid door historisch fotomateriaal en door uittreksels uit allerlei video- en filmbronnen.
 • Jaarvergadering 2011
  Voorstelling van het jaarboek
  Zaterdag 3 september 2011, Abdij Averbode. Gratis toegang, enkel bijdrage voor het middagmaal. Ontvangst en tentoonstelling van de beschikbare werken, Gregoriaanse Eucharistie in de prachtige abdijkerk, middagmaal, academische zitting in de abdij, met voorstelling van het nieuwe jaarboek, omkaderd met stemmige muzikale momenten.
 • Jaarvergadering 2012
  Voorstelling van het jaarboek
  Zaterdag 1 september 2012, Abdij Averbode. Gratis toegang, enkel bijdrage voor het middagmaal. Ontvangst en tentoonstelling van de beschikbare werken, Gregoriaanse Eucharistie in de prachtige abdijkerk, middagmaal, academische zitting in de abdij, met voorstelling van het nieuwe jaarboek, omkaderd met stemmige muzikale momenten. Dit jaarlijks weerkerend evenement wordt nog steeds gesmaakt door talrijke leden en niet-leden van het genootschap, allen enthousiaste bewonderaars van Claes en zijn werk, en tegelijk ook aktieve leden van het levendige genootschap rond Ernest Claes, onderhouden en geleid door Jan Van Hemelyck.
 • Jaarvergadering 2013
  Voorstelling van het jaarboek
  Zaterdag 7 september 2013, Abdij Averbode. Gratis toegang, enkel bijdrage voor het middagmaal. Ontvangst en tentoonstelling van de beschikbare werken, Gregoriaanse Eucharistie in de prachtige abdijkerk, middagmaal, academische zitting in de abdij, met voorstelling van het nieuwe jaarboek, 'Briefwisseling Streuvels-Claes', ingeleid door Professor Marcel De Smedt. Omkaderd met stemmige muzikale momenten door het ensemble 'Noi Quattro'.
 • Toast Literair over Ernest Claes in Ukkel
  Voordracht met presentatie
  zondag 20 januari 2013, Gemeenschapscentrum Candelaershuys, Ukkel. Davidsfonds Ukkel Boetendaal / Sint Job. Niets is zo gezellig als een lekker uitgebreid ontbijt op zondagochtend. En niets zo boeiend als wegdromen in een boek tijdens het weekend. Het Davidsfonds combineert beide en stelt met trots de derde editie van het grootste taal - en leesfeest op zondagochtend voor: Toast Literair. In Ukkel vertelt Jan Van Hemelryck over de tijd waarin Ernest Claes en Stefanie Claes - Vetter er woonden. Toen reeds was Jan kind-aan-huis bij Ernest Claes. Hij kan dan ook als eerste getuigen over zijn inzichten in het werk en het leven van de auteur. 
 • Ernest Claes - Leven en Werk
  Voordracht met presentatie
  maart 2013, Lint, voor leden van Ziekenzorg Lint. Jan Van Hemelryck vertelt over het leven van de beroemde auteur, waarin geluk en tegenspoed beide rijkelijk aanwezig waren. Hoe hij ondanks zijn persoonlijke beslommeringen toch steeds oog bleef houden voor de kleine mens uit zijn omgeving, en hem -haar- met liefde en trots beschreef. Jan is ook als stichter en -te bescheiden- voorzitter de eerste bron van wetenswaardigheden over het genootschap, hij kent de tijd, de omgeving en de inzichten van Ernest Claes door en door. Als persoonlijke vriend en vertrouweling van jongs af was hij nauw betrokken bij het wedervaren van 'zijn' Ernest Claes. Hij kocht zelfs het geboortehuis van de schrijver, en heeft er een tijd gewoond, terwijl hij, samen met zijn echtgenote Simonne het memoriaal inrichtte als een museum, wat het tot op vandaag gebleven is. Deze veelgesmaakte voordracht wordt begeleid door historisch fotomateriaal en door uittreksels uit allerlei video- en filmbronnen.
 • Briefwisseling Claes - Timmermans
  Voordracht
  28 september 2013, Lier, Hof van Aragon, voor leden van het Timmermansgenootschap.
 • Jaarvergadering 2014
  Voorstelling van het jaarboek
  Zaterdag 6 september 2014, Abdij Averbode. Gratis toegang, enkel bijdrage voor het middagmaal. Ontvangst en tentoonstelling van de beschikbare werken, Gregoriaanse Eucharistie in de prachtige abdijkerk, middagmaal, academische zitting in de abdij, met voorstelling van het nieuwe jaarboek, ''t Was op een zondagavond', en de nieuwe Duitse vertaling van 'Namen 1914' ingeleid door Johannes Herzog. Omkaderd met stemmige muzikale momenten door het ensemble 'Noi Quattro'.
 • Jaarvergadering 2015
  Voorstelling van het jaarboek
  Zaterdag 5 september 2014, Abdij Averbode. Gratis toegang, enkel bijdrage voor het middagmaal. Ontvangst en tentoonstelling van de beschikbare werken, Gregoriaanse Eucharistie in de prachtige abdijkerk, middagmaal, academische zitting in de abdij, met voorstelling van het nieuwe jaarboek, 'Mijn thuis, Langs harde paden', en de nieuwe Duitse vertaling: 'Die Mutter und die drei Zoldaten / Die Zwölf'' ingeleid door Paul en Ingrid Wolters. Omkaderd met stemmige muzikale momenten door het ensemble 'Noi Quattro'.
 • Feestelijke inhuldiging van de Maagdentoren in Zichem
  Open Monumentendag
  10 september 2015, Zichem. Het Ernest Claesgenootschap bezorgde de foto van Ernest Claes bij de Maagdentoren.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Artikel
  22 maart 2016, in het weekblad Humo (blz. 44 - 45) door Mark Schaevers.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Artikel
  31 maart 2016, in het weekblad 't Pallieterke door Jan Neckers.
 • Voorstelling van het nieuwe stripboek 'De Witte van Zichem'
  Feestelijke voorstelling
  26 april 2016, in het Provinciehuis, Leuven. De leerlingen van het Miniemeninstituut uit Leuven stellen hun stripboek 'De Witte van Zichem' voor. Deze uitgave kwam tot stand door een samenwerking tussen het Miniemeninstituut, de provincie Vlaams-Brabant en het Ernest Claesgenootschap. De uitgave kadert in het Comeniusproject 'Strip to Identity'. De voorzitter houdt een toespraak. Persberichten over het stripboek: De Streekkrant, 4 mei 2016; Rondom, 11 mei 2016; Het Nieuwsblad, 28 april 2016; Stadsinfo Scherpenheuvel, april 2016.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Artikel
  Mei 2016, in De Standaard, door Peter Jacobs.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Artikel
  28 mei 2016, in het tijdschrift Doorbraak, door Gaston Durnez.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Artikel
  31 mei 2016, in magazine en TV-gids Primo.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Artikel
  21 juli 2016, op de webstek Inktspat.com door Peter.
 • Jaarvergadering 2016
  Voorstelling van het jaarboek
  Zaterdag 3 september 2014, Abdij Averbode. Gratis toegang, enkel bijdrage voor het middagmaal. Ontvangst en tentoonstelling van de beschikbare werken, Gregoriaanse Eucharistie in de prachtige abdijkerk, middagmaal, academische zitting in de abdij, met voorstelling van het nieuwe jaarboek, 'Ernest Claes, de biografie van een heer uit Zichem', Ingeleid door de auteur, Bert Govaerts. Muzikale intermezzi met volksmuziek uit het Pajottenland ddor de groep Arjaun.
 • Herdenking 1914-1918
  Plechtige herdenking
  11, 12 en 13 november 2016, in het lokaal 'Heren van Zichem', door de filmcrew Zichem. Met uitgebreid artikel in de catalogus 'Het verblijf van Ernest Claes in Duitsland'; blz. 56 tot 66 door Erik Callaerts. Erik Callaerts deed opzoekingswerk in het archief van de stad Erfurt en Gotha van juli 2016 tot november 2016. Alle archiefstukken die hij vond zijn bestemd voor het Genootschap.
 • Biografie van Stephanie Claes-Vetter
  Biografie
  26 november 2016, Frans Van Campenhout stelt de volledige biografie van Stephanie Claes-Vetter voor het Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW) nr. 22, ter beschikking voor het nieuwe jaarboek 2017. De heer Rombaut, secretaris van het NBW heeft geen bezwaar tegen de publicatie.
 • Jeroom en Benzamien
  Toneelstuk
  van vrijdag 2 tot zondag 4 december 2016, voorstelling van het toneelstuk 'Jeroom en Benzamien', naar Ernest Claes, door toneelgroep Laban.
 • Bespreking over Ernest Claes
  Artikel
  3 december 2016, in het Belang van Limburg: 'Ernest Claes centraal' in Literatuur.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Lezing
  4 december 2016, in het Cultuurcentrum 'Begijnhof Diest', door Bert Govaerts.
 • Bespreking van de biografie van Ernest Claes
  Artikel
  13 december 2016, in weekblad 't Scheldt' door Katelijne.

Komende evenementen

 • Jaarvergadering 2017
  Voorstelling van het jaarboek
  September 2017.