Ernest Claesgenootschap

v.z.w.

Nieuws

Nieuws van het Ernest Claesgenootschap, ook nieuwtjes van andere belangwekkende bronnen zijn welkom.

Eigen nieuws

 • Zo was het leven
  Jaarboek 2011

  Het jaarboek 2011 Zo was het leven met een wetenschappelijke inleiding door professor doctor Viktor Claes wordt verrijkt met zeldzame bronnen uit het Ernest Claesarchief en het AMVC – Letterenhuis te Antwerpen. Het wordt geïllustreerd door Stijn Claes. Het omvat boeiende onuitgegeven teksten, manuscripten van verhelderende voordrachten en als bijlagen de thesis van Ernest Claes en zijn eerste werkje in Streuvels’ geest “Wroetersleven.

              Technische gegevens: formaat 23 x 27 cm, ca 250 blz., omslag in hard karton. Vierkleurige illustratie op het voorplat, kleurtekeningen en grafische illustraties binnenin. Het Ernest Claesgenootschap en het Davidsfonds staan borg voor een heel fraaie uitgave.

              Het boek wordt voorgesteld in de Abdij van Averbode op zaterdag 3 september 2011. Je kunt kosten besparen door het boek in Averbode af te halen.

 • Tijl Uilenspiegel leeft nog
  Jaarboek 2012

  Voor het jaar 2012 werd “Tijl Uilenspiegel leeft nog” uitgegeven. Dit werk droeg de werktitel Mengelwerk II, en volgt op het vorige jaarboek, met meer onuitgegeven teksten en aantekeningen van Ernest Claes. Het omvat de brieven van Ernest Claes aan E.H. Kasper De
  Puydt, een sterke verzameling losse teksten en werk van Stefanie Claes-Vetter. Ook de dissertatie van Ernest Claes, “De novellen van E.J. Potgieter“ is opgenomen. Het werk wordt ingeleid door Sam Van Clemen.

              Technische gegevens: formaat 23 x 27 cm, ca 260 blz., omslag in hard karton. Vierkleurige illustratie op het voorplat, kleurtekeningen en grafische illustraties door Stijn Claes en Mark-Anthony L. Diansay. Het Ernest Claesgenootschap en het Davidsfonds staan borg voor een heel fraaie uitgave.

 • Briefwisseling Claes – Streuvels
  Jaarboek 2013

  Voor het jaar 2013 wordt de briefwisseling tussen Ernest Claes en Stijn Streuvels uitgebreid onderzocht en gepubliceerd.

 • Voordrachten
  ingericht door het Ernest Claesgenootschap

  Bekijk onze kalender voor de komende voordrachten.

 • Facsimile's
  uitgegeven door het Ernest Claesgenootschap

  Naast het bekende jaarboek geeft het Ernest Claesgenootschap ook soms kleinschalig andere werken uit, die gerelateerd zijn aan haar werking.

  Sinds 2011 hebben enkele vrijwilligers de handen aan de ploeg geslagen om de oudste uitgaven van Ernest Claes terug onder de aandacht te brengen in hun originele vorm.

  Immers: er is blijkbaar heel wat belangstelling voor deze uitgaven, maar ze zijn uiteraard niet meer te vinden, tenzij er hoge prijzen tegenover staan. Als u Jan Van Hemelryck kent, weet u dat dit hem een doorn in het oog is. Hij vond het dan ook een goed idee om de werken, waarvan de rechten bij het genootschap zijn, of waarvoor het genootschap toestemming heeft, terug te publiceren onder dezelfde vorm als de originele werken.

   Zo gezegd, zo gedaan, en we zijn sindsdien aan het werk getogen om de originelen in het archief om te vormen tot nauwkeurige heruitgaven. We begonnen met "Stegger, de strooper", en hebben ondertusdsen ook "Uit mijn Dorpken", de eerste druk van het fragment uit "De Witte", "Wroetersleven" en "Uit miojn soldatentijd" afgewerkt.

  Ondertussen zijn er reeds honderden exemplaren van besteld en geleverd, haast zonder enige publiciteit. We werken aan een pagina op deze site, waar u rechtstreeks nummers uit deze reeks kunt bestellen.

  Zoals reeds gezegd, is dit hele project gestoeld op vrijwilligerswerk. Vrijwilligers worden meestal gekenmerkt door een hoge activiteitsgraad, zodat ze niet alleen deze taak op zich hebben genomen, maar ook nog heel wat meer hooi op de vork hebben. U moet dus rekening houden met de nodige tijd, om uw wensen in vervulling te zien gaan. Aan de andere kant: waarom zou ook u niet een steentje bijdragen aan dit nobele project? Als u wat tijd over heeft, en er wat zinnigs mee wil doen, geef dan een seintje aan Jan of aan Jos, de webmaster. Ze zullen u met open armen ontvangen, en er is vast wel een schakel in onze keten die kan ingevuld worden, ongeacht de vaardigheden die u kunt aanbieden.

 • Jaarboek
  Jaarboek 2017

  Voor het jaar 2017 wordt een tweeledig boek voorzien: Het eerste deel publiceert de brieven die Ernest Claes schreef aan zijn vrouw Stephanie Vetter. Deze verzameling wordtb ingeleid door Bert Govaerts. Deze brieven mochten indertijd nietb verzonden worden: alleen ansichtkaarten met korte, in potlood geschreven berichtjes mochten wel. Ernest Claes bewaarde al zijn brieven. Zijn zoon Eric bezorgde ze aan het Letterenhuis in 1968. Marc Somers redde ze uit de vergetelheid, en gaf ze ter publicatie aan het Genootschap. Het twxeede deel van dit jaarboek bevat het onuitgegeven manuscript van de roman 'Dokter Machteld of Mevrouwtje Ingeborg' (1965) door Stephanie Vetter. Dit deel wordt ingeleid door de uitstekende biografie van mevrouw Vetter door Frans Van Campenhout in het Nationaal Biografisch Woordenboek nummer 22 (2016).

 • Digitalisering van het Ernest Claes-archief

  Het archief zal volledig worden gedigitaliseerd, zodat het ter beschikking zal kunnen gesteld worden aan een groter publiek voor studie en opzoeking. Daar dit een zeer omvangrijk werk is, zal deze digitalisering in enkele fasen verlopen.

   

  Eerst wordt een catalogus gemaakt van de belangrijkste stukken, die rechtstreeks met Ernest Claes,  met Stephanie Vetter of met het ECG te maken hebben. Vervolgens worden deze stukken ook fotografisch verwerkt en opgeslagen. Ten laatste zal alle beschikbare tekst worden ingevoerd, zodat zulke documenten ook volledig electronisch te doorzoeken zijn.

  Dezelfde procedure zal dan worden herhaald voor alle andere beschikbare stukken. Deze procedure kan ook nog worden aangevuld met tekstueel werk, dat bewaard wordt in andere archieven of lokaties, om zo een beter doorzoekbaar geheel te vormen.

  Dit werk zal worden uitgevoerd door vrijwilligers, onder leiding van mensen van het archief. Uiteraard zijn vrijwilligers, met ervaring in archiefwerk zeer welkom.