Doelstelling

Het Ernest Claesgenootschap werd opgericht door Jan Van Hemelryck in 1972, vier jaar na de dood van de schrijver. In de geest van zijn vriend Ernest Claes gaf Jan deze literaire stichting de algemene doelstelling mee om de werken en gedachten van Claes te verspreiden. 

 

Opgericht in 1972. Het genootschap heeft als algemene doelstelling de werken van Claes te verspreiden, te digitaliseren en te archiveren.

 

De oorspronkelijke vereniging zonder winstoogmerk (van 1972 tot 2018), werd omgevormd tot een feitelijke vereniging vanaf 2019. 

Archief

Het archief van het Ernest Claesgenootschap is werkelijk uniek. Meer dan 30.000 stuks, waaronder 9.000 brieven, 450 manuscripten, 3500 foto's, boeken, familiegeschiedenis, realia, video- en geluidsopnamen, alle uitgaven en edities van hun werken. Deze hoeveelheid documenten is overzichtelijk ondergebracht in een zeer gedetailleerd databasesysteem.

Het kan worden geraadpleegd na een gemotiveerde aanvraag aan het adres van de voorzitter of de secretaris.

Het genootschap herbergt ook het volledige archief van

Ernest Claes' echtgenote, de Haagse schrijfster Stephanie Vetter.

Realisatie

Jaarlijks publiceerde het genootschap een luxe-uitgave van een werk van Ernest Claes.

Deze uitgave werd telkens voorzien van een uitgebreid kritisch commentaar, waarbij het werk werd toegelicht en geschetst in de context van zijn ontstaan. Hiervoor werd steevast beroep gedaan op specialisten op het gebied van de Nederlandse Letteren, vertrouwd met het œuvre van Claes. Bovendien werd ieder boek verlucht met nieuwe tekeningen. 

Het genootschap bracht reeds meer dan 40 uitgaven op de markt, wat een unicum mag heten voor een onafhankelijk literair genootschap.

Werking

Het Ernest Claesgenootschap wordt geleid door

de voorzitter, Jan Van Hemelryck, en de secretaris, Timo Gielis.

Het archief van de schrijvers wordt door hen beheerd en gedigitaliseerd.

Deze gegevens worden actief gebruikt voor studiedoeleinden en persoonlijk opzoekingswerk. 

 

Universiteitsstudenten van de faculteiten Letteren en Geschiedenis hebben nog steeds belangstelling om het archief te raadplegen voor papers en thesissen. 

Ons steunen?

Website door Ramdesign - Algemene voorwaarden - Cookies

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription