Ernest Claes boeken

Deze bibliografie omvat alle oorspronkelijke werken in boekvorm van Ernest Claes. Heruitgaven en vertalingen zijn niet opgenomen.

 

Opgericht in 1972. Het genootschap heeft als algemene doelstelling de werken van Claes te verspreiden, te digitaliseren en te archiveren.

 
1987

De Twaalf

POSTUME UITGAVE, illustraties van Leo Fabri, Tielt, Lannoo & Ernest Claesgenootschap, 61 pp., 27,5 x 23,5 cm.

Bezorgd en gecommentarieerd door Carry Verbeek, Jozef de Cuyper en Anton Van Wilderode.

 

Inhoud:

- Verantwoording, Carry Verbeek p.6

- De Twaalf, Ernest Claes p.9

- De Twaalf, een lang gekoesterd plan, Carry Verbeek en Jozef de Cuyper p.37

- Het verdriet van Ernest Claes, Anton van Wilderode p.52

Je kan dit item bestellen €10

Journalistieke beschouwingen tussen 1918 en 1938, uitgeverij de Keyser Aartselaar, 1984, 240 pp., 23,5 x 16,5 cm.

Ook te koop uit de reeks 'Vlaanderens Glorie', uitgegeven door Vlaams Boekenfonds N.V. Aartselaar, 1984, 245 pp., 25 x 20 cm. 

1983

Uit de dagboeken van Ernest Claes: Het afscheid

Dagboek uittreksels van Ernest Claes, Davidsfonds Leuven, pp. 255, 20,5 x 12,5 cm.

1981

Uit de dagboeken van Ernest Claes

Dagboek uittreksels van Ernest Claes, Davidsfonds Leuven, pp. 249, 21,5 x 12,5 cm.

 

Inhoud:

- Woord vooraf p.7

- Eerste deel: Overzicht van de dagboeken van Ernest Claes p.9

- Mijn jeugd (1914-1918) p.11

- De woelige jaren (1934-1944) p.61

- Tweede deel: Het jaar van de haat (1945-1948) p.189 

1978

Bij ons in Vlaanderen

Zele, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1978, 286 pp., 21,5 x 14 cm.

 

Inhoud:

- Onuitgegeven werk van Ernest Claes p.7

- Opvangcentrum voor arm Vlaanderen p.13

- Op hoop van zegen p.29

- De koning voor het land p.37

- Onvergetelijke zegedagen p.43

- Politieke partijen van allerlei kleur p.55

- Bewogen verkiezingen p.65

- Vlaams in de Kamer p.85

- Een en ander over de politiek p.93

- Voor een hogeschool in Vlaanderen p.107

- Liefde voor Frankrijk? p.119

- Handelsverdrag met Frankrijk p.127

- De krant leerde ons 'Vlaams' lezen p.133

- De kolenmijnen in Limburg p.141

- De Belgische Boerenbond redde de landbouw p.153

- Militarisme of grootheidswaanzin p.159

- De Vlaamse Beweging en het jubeljaar 1930 p.165

- Het spant er in Vlaanderen p.173

- Brussel viert feest p.181

- Eindelijk een Vlaamse universiteit p.193

- Vaderlandse nabeschouwingen p.205

- De Ijzertoren te Diksmuide p.219 

- Oorlogsveteranen p.227

- Studenten en Vlaamse Beweging p.239

- Het Nederlands in de centrale besturen p.259

- Overwegingen van een onpartijdige kiezer p.267

- Nog een manifestatieverbod p.277

- Bronnen en aantekeningen p.285

 

1977

Toen De Witte werd verfilmd en andere verhalen

Zele, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1977, 327 pp., 21,5 x 14 cm.

 

Inhoud:

Toen De Witte werd verfilmd p.7

- Wat men met een boek beleven kan p.9

- De buitenopnamen in Zichem en Averbode p.17

- Van Brussel naar Berlijn p.23

- Wandeling door de Johannisthaler Studio's p.30

- Studio-indrukken p.39

- Zichem en Averbode over naar Johannisthal p.48

- „Es gibt nur ein Berlin!" p.55

- De laatste loodjes wegen het zwaarst p.63

- Als feestvarken te Amsterdam p.72

 

Op reis in een autocar p.79

- Nuttige aanbevelingen p.81

- Niets aan te geven? p.88

- De onaangenaamheden van een niet-Arisch hotel p.93

- Incident, met een aangenaam staartje p.97

- Iets over monumenten en cultuur p.101

- Het Ganzenmannetje en Dürer p.106

- In een oud Beiers stadje p.110

 

Van stad en dorp p.115

- Zeden p.117

- Mijn thuis p.126

 

Ambtenaren - 1933 p.137

- Van 't plezier van ziek zijn p.139

- Problemen p.145

 

Politieke en andere figuren en figuranten p.153

- President Wilson p.155

- Luitenant Koppen p.161

- Petrus Paulus Rubens p.171

- Stanley, de ontdekker van Belgisch-Congo p.179

- In de Kamer p.190

- Meestere! p.195

- Jaspar p.202

- 'Monsieur le Baron Houtart' p.207

- 'L'Affaire Léon Moulin' p.213

- Zijne Excellentie Miel Van Dievoet p.220

- Over Bolsjevisten, Nationalisten en Fascisten p.230

- Veel beloven en weinig geven p.235

- Macabere bespiegelingen p.240

- Kroniek der welsprekendheid p.245

- Een parlementaire 'tour de force' p.251

- De dood van een parlementslid p.260

- Kwart voor twee p.269

 

Het schone en blijde leven van Monseigneur Crets p.273

Als Ernest Claes vertelt... p.309

 

1976

Groeten uit t' Belgiekske

Zele, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1976, 387 pp., 21,5 x 14 cm.

 

Inhoud:

- Ten geleide p.5

- In het vrije vaderland p.7

- Naar Brussel p.11

- De koning komt p.16

- Regering en volk p.21

- De stad en het platteland p.27

- Belgische annexionisten p.43

- Over de Vlaamse Beweging p.59

- Van je vrienden... p.65

- België en Congo p.70

- Hete dagen p.87

- Een blik in de Duitse volksziel p.91

- Nabetrachtingen over een villegiature p. 96

- Stemmingen p.104

- Vastenavond te Brussel p.110

- Een dag in Holland p.114

- In memoriam Pastor Hugo Verriest p.118

- De droeve slachtoffers p.123

- Parlementaire causerieën p.128

- Een democratisch koningsgezin p.136

- Van de keer der dingen in de wereld p.140

- De Brusselaars, Pieter Brueghel de Oude en dies meer p.146

- O tempora! p.159

- Verkiezingen p.168

- Het oude Vlaamse stadje p.177

- Van water en watersnood p.183

- Over schrijvers, tijdschriften en boeken p.189

- Over Britten en Amerikanen p.196

- Een theaterjubileum te Brussel p.201

- Franqui p.207

- Hoe een prinsesje uit het Hoge Noorden kwam p.214

- 1 januari p.218

- Een universiteitsjubileum p.223

- Verhuizings-bespiegelingen p.239

- Ambtenaars p.246

- Amnestie p.251

- Terminus Lijn 11 p.256

- Holland en Hollanders p.261

- Weer verkiezingen p.270

- Zanzi! p.278

- Iets over het Vlaams p.284

- De Brusselse Ommegang p.289

- Brussels Frans p.295

- Hoe mijn straat was p.300

- Bij Alfons Van Mieghem, herberg en staminee p.305

- Zestienduizend meter hoog p.311

- Van sigaren en activisten p.315

- De auto van mijn zoon p.321

- Het najaar te Brussel p.326

- Wachter, wat is er van de nacht? p.332

- Ochtendmijmering p.337

- Nog over koning Albert p.344

- De monumenten van Brussel p.350

- Wie aan de weg bouwt... p.362

- 'Wer an der Ahr war...' p.367

- Pinkstervreugde in Vlaanderen p.372

- Zij heette 'Astridje' bij het volk p.377

- Bronnen en nota's p.383 

  

 

1966

Kleine Ernest Claes Omnibus

Brussel, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 223 + [I] pp., 17,8 x 12,4 cm.

 

Inhoud :

- De klanten van Pastoor Campens Zaliger p.7 (tekst van het televisiespel)

- Daske p.121

- Schone herinneringen p.175

 

1965

Ernest Claes en Stephanie Claes-Vetter vertellen

Brussel-Amsterdam, D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1965, 223 + [I] pp., 17,8 x 12,3 cm.

 

Inhoud :

- Hulde aan Ernest Claes en Stephanie Claes-Vetter p.7

- Ernest Claes: Mijnheer Albert p.9

- Stephanie Claes-Vetter: Martine p.81

- Een ontgocheling p.187

 


De gevolgen van 'De Leeuw van Vlaanderen'

Illustraties van Jos van den Abeele, Oudenaarde, Drukkerij-Uitgeverij Sanderus, z.j. [1965], 28 + [IV] pp., 20,5 x 13,2 cm.

Colofon :
Dit fragment uit 'Jeugd' werd met welwillende toestemming van de auteur overgenomen uit 'Ernest Claes Omnibus' blzn. 335-347, een uitgave van de Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam-Antwerpen. Het werd, gedrukt in de maand december 1965 met band en illustraties van Jos van den Abeele op de persen van de drukkerij Sanderus pvba, Oudenaarde, die het als eindejaarsgeschenk aan haar klanten aanbiedt. Het is niet in de handel verkrijgbaar.

1962

In de tijd van de "Berenmutsen"

Uittreksel uit de "Revue van de Rijkswacht" nr. 3 januari 1962.

4 illustraties van Marc Sleen, pp. 9, 27,5 x 21,5 cm.


Voordrachtgevers zijn avonturiers

Omslagontwerp : Hilde Maes, Antwerpen Amsterdam; Uitgeversmaatschappij N.V. Standaard-Boekhandel, 1962, 179 + [I] pp., 20,4 x 12,3 cm.

 

Inhoud:

- Aanbieding p.5

- Cultuur p.9

- Zoals het was p.12

- Mijn eerste politieke redevoering p.21

- Daar is maar een Land, dat mijn Land kan zijn p.40

- Godevolen p.63

- Holland-Vlaanderen p.99

- Lezingen in Holland en dies meer p.110

- Nog over het Vloms p.119

- Felix Timmermans en Lezingen In Duitsland p.123

- Mijn vriend Wies Van Landeghem p.131

- Over Tenen-Paters en Berenmutsen p.162

1960

Ik en de Witte

Antwerpen-Amsterdam, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1960, 216 + [VIII] pp., 20,5 x 12,5 cm.

 

Inhoud:

- Waar ik voor de eerste keer over De Witte vertelde p.5

- De Brabantsche Camer van Rhetoricke "De Violier" p.8

- De Held van een boek p.19

- Hoe en waar het eerste hoofdstuk van De Witte geschreven werd p.26

- Van "De nieuwe Gids" naar "Ons Leven" p.33

- En de gevolgen! p.47

- Op een keerpunt zonder De Witte p.58

- Over Antwerpen, Juul Grietens en De Witte p.70

- Het ontstaan van het weekblad "Ons Volk" ontwaakt p.102

- De oorlog 1914-1918 p.127

- Terug bij De Witte en de kritiek p.138

- Ik en De Witte p.149

- De Witte-lezers p.166

- De helden van het verhaal p.193

- Wat staat er nu in De Witte p.204

- Zou het waar zijn p.213 

1959

De mannen van toen

Omslagontwerp van Pil (Joseph 'Joe' Meulepas 1915-2007), Leuven, Boekengilde De Clauwaert, V.Z.W., 1959, 61 + [III] pp., 18,9 x 11,8cm.

Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging. Kerstmis 1959 Nr.16

 

Inhoud:

- De eerste fiets en de eerste automobiel p.5

- Charel van Gelder en zijn automobiel p.21

- Het proces van de Sus en de Sjarel p.35

 

1958

Leuven, o dagen, schone dagen!

Antwerpen, Uitgevermij N.V. Standaard Boekhandel, 1958, 173 + [III] pp., 22,1 x 15,4 cm.

ook: Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1958, 173 + [III] pp., 22,1 x 15,4 cm.

 

Inhoud:

- Aan die van Leuven p.7

- Het Germanistenkot p.9

- Om en rond "Met Tijd en Vlijt" p.43

- Zoals het was p.61

- "Ons Leven" p.73

- Jef Van den Eynde p.84

- Jack-Op en Munich contra Peterman en Bruine p.91

- Het Geval van Student-Ingenieur Nellis Christiaens p.97

- De Studentencafés p.115

- De Keurboekerij p.141

- Studentikoze Lente-Idylle p.152

- Laudator temporis acti p.166

1957

Ik was student

Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1957, 237 + [III] pp., 20,9 x 13,9 cm. 1957

 

Inhoud: 

- Ik weet het niet, Moeder p.7

- Lampen en Kaarsen p.18

- De Redaktiekamer en de Heren Redakteurs p.30

- Vertaler of Schrijver p.45

- Van een Flamingant en een Fransquillon p.55

- De Reis naar Brussel p.68

- Over de Liefde en War Adriaens p.78

- Schemering p.95

- Tussen Licht en Donker p.108

- In de Kazerne p.131

- Over een Diefstal en over Studentenkost p.159

- De Wacht p.169

- De Loting, de Soldaat, de Officier p.188

- Licht p.203

- Het Kamp p.213

- Vivat de Liberteit p.231


Sinter-Klaas in de hemel en op de aarde

Averbode, Altiora n.v., 1957, 45 pp., 26,5 x 19,5 cm, illustraties van Renaat Demoen.

 

Wat in dit boekje verteld wordt:

- Waar Sinter-Klaas in de hemel woont en wat hij daar doet p.3

- Wat Sint-Pieter en Sinter-Klaas elkaar vertellen p.6

- Hoe Sint-Pieter door kleine Sint-Agnes werd beetgenomen p.9

- Hoe Sinter-Klaas in de hemel aan zijn ezeltje kwam p.13

- Hoe Zwart Pietje knecht geworden is bij Sinter-Klaas p.19

- Wat Zwart Pietje bij Sinter-Klaas moet doen p.26

- De grote Feestdag nadert p.30

- Alles wordt klaargemaakt voor de grote Feestdag van Sinter-Klaas p.34

- De nacht van Sinter-Klaas p.39

- I-haa... Ihaa... p.45

 

1956

Dit is de sproke van Broederke Valentijn

Omslagtekening: Lutgart de Meyer, tekstillustraties: Martha van Coppenolle, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-boekhandel, 1956, 121 + [VII] pp., 20,8 x 14 cm.

 

Inhoud:

- De Postulant p.9

- Hoe Broederke Valentijn zijn examen aflegde p.19

- En hoe 't in het klooster ging met Broederke Valentijn p.27

- Van Broederke Valentijn en Toontje Lut p.37

- Het verhaal van Pietje vogel en Duk de Hond p.45

- Het verhaal van Broeder Marcoen p.57

- Het enige dat er in Broederke Valentijn's leven gebeurd is p.81

- En hoe Vader Abt en Broederke Valentijn elkaar dan weerzagen p.101

 

- Zo bad Jan Vervloet te Scherpenheuvel p.109


Twistgesprek tussen Demer en Schelde, zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegenheden door Ernest Claes en Filip De Pillecijn

Pentekeningen van Willy Mertens.- Sinjoorke, Vlaams cartoonist 1920-1957, grafische verzorging: A. Boschmans, Leuven, De Clauwaert-Vereniging - V.Z.W., 1956, 35 + [I] pp., 20 x 11 ,2 cm (Uitgegeven voor de leden van De Clauwaert-Vereniging, november 1956 - Nr. 10) Aandeel van Ernest Claes, pp. 7-17

1955

Jeroom en Benzamien

Tekstillustraties: Nelly Degouy, Wereldbibliotheek N.V. en Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 184 + [III] pp., 21,5 x 15 cm. Tweede druk.

 

Zestig exemplaren op handgeschept van Gelder zonen zijn getekend door de schrijver en de illustrator.

 

Inhoud:

Ernest Claes: Jeroom en Benzamien:

- Hoe wij op die schone zomeravond toevallig kennismaakten met Jeroom Meulepas en Benzamien Van Snick p.7

- Waarin het onderscheid ligt tussen een "boucherie" en een "charcuterie" p.21

- Waarin wij nader kennismaken met Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas, als resultaat van geduldige opsporingen p.31

- Hoe Benzamien Van Snick het eerst besloot te gaan rentenieren p.47

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas zich gingen aanbieden in het Pension St. Joseph p.61

- Over het rustig leven dat Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas genoten in het Pension St. Joseph p.75

- Over de gevoelens die Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bezielden ten overstaan van de Révérende Mère Supérieure p.89

- De voorbereiding tot het grote feestmaal in het Pension St. Joseph ter ere van de Révérende Mère Supérieure p.105

- Hoe schitterend de grote dag verliep p.113

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bevorderd werden tot kerkzangers p.139

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas op een avond Floranske, "la Veuve de Proske", leerden kennen p.149

- Het geheim van de teerlinkbak, en het eind van dit verhaal zoals niemand dat zou hebben verwacht p.163

- Naschrift p.181


Jeroom en Benzamien

Tekstillustraties: Nelly Degouy, Wereldbibliotheek N.V. en Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 184 + [III] pp., 21,5 x 15 cm. Tweede druk.

 

2500 genummerde exemplaren op Engels featherweight.

 

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Ernest Claes.

 

Inhoud:

Ernest Claes: Jeroom en Benzamien:

- Hoe wij op die schone zomeravond toevallig kennismaakten met Jeroom Meulepas en Benzamien Van Snick p.7

- Waarin het onderscheid ligt tussen een "boucherie" en een "charcuterie" p.21

- Waarin wij nader kennismaken met Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas, als resultaat van geduldige opsporingen p.31

- Hoe Benzamien Van Snick het eerst besloot te gaan rentenieren p.47

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas zich gingen aanbieden in het Pension St. Joseph p.61

- Over het rustig leven dat Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas genoten in het Pension St. Joseph p.75

- Over de gevoelens die Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bezielden ten overstaan van de Révérende Mère Supérieure p.89

- De voorbereiding tot het grote feestmaal in het Pension St. Joseph ter ere van de Révérende Mère Supérieure p.105

- Hoe schitterend de grote dag verliep p.113

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bevorderd werden tot kerkzangers p.139

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas op een avond Floranske, "la Veuve de Proske", leerden kennen p.149

- Het geheim van de teerlinkbak, en het eind van dit verhaal zoals niemand dat zou hebben verwacht p.163

- Naschrift p.181


Voor de open poort

Omslagillustratie van Lutgart De Meyer (1924-), Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 263 + [II] pp., 21,5 x 14,5 cm, tweede druk.


De oude Moeder

Novellen, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1955, 203 + [V] pp., 21 x 14,7 cm + handschrift voor zijn moeder in een bundel gedichten "Oorlogspoëzie", 1916.  

 

Inhoud :

- De oude Moeder p.9

- De nieuwe Ambtenaar p.37

- Herodes p.119

 

Schetsen uit Montecatini:

- Mijn Vriendje Beppo p.177

- De Dichter p.185


Ik en mijn lezers

Illustraties van Frans Van Immerseel, Borgerhout, Drukkerij Roels, z.j. [1955], 52 + [IV] pp., 24,6 x1 6,4 cm.

Colofon :
Van deze novelle werden slechts 500 exemplaren gedrukt op eigen persen, en als geschenk aangeboden aan onze vrienden, ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Drukkerij Roels.

1953

De nieuwe ambtenaar

Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1953, 93 + [111] pp., 20,1 x 12,9 cm. Illustraties van Pil. (Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging, Nr. 3)


Het was Lente

Novellen, Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1953, 195 + [V] pp., 20,8 x 14,3 cm.

 

Inhoud:

- Het was Lente p.9

- De Kerstnacht van Sarelewie p.39

- Van de Os en de Ezel p.65

- De Moeder en de drie Soldaten p.87

- Toen ik uit Duitsland kwam p.125

- Het leven en de Dood van Victalis van Gille p.145

1952

Studentenkosthuis "Bij Fien Janssens"

Omslagillustratie van Lutgart De Meyer (1924-), tekstillustraties van Pil (Joseph 'Joe' Meulepas 1915-2007), Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1952, 206 + [II] pp., 21,5 x 14,5 cm, tweede druk. 


Over reizen en reizigers met allerhande beschouwingen die er niets mee te maken hebben

Borgerhout, Het Fonteintje, 1952, 158 + [11] pp., 20,5 x 14 cm.

 

Inhoud:

- Kleine Polly - Valiezen, tabak en een strijkijzer p.5

- De Politie van Ukkel - Paspoorterij - En van je vrienden moet je 't hebben p.15

- Demokratische slaapwagen - Twee bedden p.28

- Zwitserse mijmeringen over "onze Suisse" en andere dingen p.37

- Het schone Italië, en nuttige wenken voor reizigers en toeristen p.48

- Een hoofdstuk dat de lezer gerust kan overslaan daar er niks instaat p.60

- Het een en 't ander over kuren en kuursteden p.70

- Rustige bespiegelingen van "il Signore Caramella" p.81

- Italiaans nachtlawaai en wie mijn hotelbaas is p.94

- Mijn vriendje Beppo p.106

- Proeve van dichterlijke beschrijving p.117

- Iets over pastoors en Italiaanse vroomheid p.139 


Voor de open poort

Bandontwerp A. Boschmans, Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1952, 263 + [VI pp., 20,4 x 14,4 cm (Jaarreeks 1952, Tweede boek)

1951

Cel 269

Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhande1, z.j. [1951], [II]+ 187 + [III] pp., 14,3 x 21 cm.

 

Inhoud:

- Zoals het was p.5

- Het Voorspel p.9

- In de Kuil van de Leeuw p.12

- In de Muil van de Leeuw p.18

- Plechtige Ontvangst p.26

- Mijn eerste Gevangenisnacht en mijn eerste Kennismaking p.32

- Mijnheer Pierre, Georges, Guske, ik en de Rest p.39

- Theoretische Cel-overwegingen p.49

- Praktische Cel-overwegingen p.57

- Cel-Reglementen p.64

- Blijmoedige Cel-overwegingen p.67

- Dagboek p.79

- Gevangenis-Verstrooiingen p.83

- Eerste verstrooiing: Boeken p.84

- Tweede Verstrooiing: De Heilige Mis p.87

- Gebed van de Gevangene p.92 

- Intermezzo p.95

- Derde Verstrooiing: de Advokaat p.96

- Celratten: den Tjeu p.102

- Nog over de Advokaat p.104

- Dagboek p.108

- Vierde Verstrooiing: de Préau p.115

- De Rappe p.121

- Vijfde Verstrooiing: Zuster Vlieg p.125

- De Poeche p.130

- Lotgenoten p.139

- Dagboek p.156

- Kerstnacht in de Gevangenis p.166

- Dagboek p.183


Het leven en de dood van Victalis van Gille

Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1951, 63 + [I] pp.; 20,5 x 13,4 cm. (Uitgegeven voor de leden van de Clauwaert-Vereniging, Kerstmis 1951 - Nr. 1)


De Witte / Filasse

Verzamelalbum, Illustraties van Nelly Degouy en Désiré Acket, Antwerpen, Chocolaterie Meurisse, 244 prentjes, 15 pp., 30 x 24,5 cm.

Deze uitgave bestaat in een Nederlandstalige ('De Witte') en een Franstalige versie ('Filasse').

1950

Studentenkosthuis 'Bij Fien Janssens'

Band- en tekstversiering van Pil (Joseph 'Joe' Meulepas 1915-2007), Leuven, Davidsfonds, 1950, 212 + [II] pp" 20 x 12,7 cm. (Gulden Reeks van het Davidsfonds bij zijn 75-jarig Jubileum)


Daar is een mens verdronken

Bandontwerp van A. Boschmans, Leuven, Boekengilde De Clauwaert - V.Z.W., 1950, 275 + [111] pp., 20,4 x 14 cm. (Jaarreeks 1950, Tweede boek)


Floere het fluwijn

Illustraties van Elisabeth Ivanowsky (1910-2006), Amsterdam, Antwerpen, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1950, 64 + [IV] pp., 20,3 x 15,1 cm.

Nan Platvoet verzorgde omslagontwerp en typografie van deze uitgave, die in december 1950 voor de leden der W.B.- Vereniging werd gereedgemaakt in de werkplaatsen van de Wereldbibliotheek N.V. Er werden 50 exemplaren op fraai houtvrij papier gedrukt en genummerd 1-50. Bovendien werden 10 exemplaren op Oud-Hollands papier Pannekoek gedrukt en genummerd I-X. Gebonden in perkamenten band en foedraal.  


Peter en Polly

Omslag en illustraties van Renaat Demoen, Averbode, Uitgeverij Goede Pers - N.V. Altiora, z.j. [1950], 37 + [III] pp., 20,7 x 15,7 cm.

 

Inhoud: 

- Wie Polly en wie Peter is p.5

- Peter haalt Polly van school p.11

- En wat Polly dan vertelt aan Peter p.17

- In het huis van Oma en Peter p.25

- Hoe Peter voor Polly bidt p.33


Marie Gevers. Le Chemin du Paradis

Illustré par Nelly Degouy, Brugge, Descleé De Brouwer, 1950, 62 + [II] pp., 30,3 x 22 cm.

 

Table des matières:

- L'Étoile p.7

- L'Enfant au Dahlia p.17

- La Noël de M. Vandamme p.27

- La Noël des Animaux p.35

- Le Chemin du Paradis p.49 


Marie Gevers. En zie, de sterre bleef staan, naverteld door Ernest Claes

Illustraties van Nelly Degouy, Brugge, Desclée de Brouwer, z.j. [1950], 66 + [II] pp., 30,3 x 22 cm.

 

Inhoudstafel:

- De Ster p.7

- Het Kind en de Dahlia p.19

- De Kerstnacht van Eugène Van Damme p.29

- De Kerstnacht van de Dieren p.37

- De Weg naar het Paradijs p.53

1949

Die schone tijd

Novellen, Antwerpen, Uitgeversm. N. V. Standaard-Boekhandel 1949, 187 + [V] pp" 21,3 x 14,9 cm.

 

Inhoud :

- Pater Cellier p.7

- Waarom ik Ernestus heet p.67

- De Ouden van ons Dorp p.81

- De Historie van de mislukte Hovenier p.113

- De nieuwe Parochie p. 143

- Tist Plu p.163

- Het Sneeuwmannetje p.179

1947

De oude klok

Band- en schutbladontwerp Desiré Acket, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1947, 242 + [II] pp., 20,2 x 13,8 om.

Gedateerd: 24 Oct. 1945

 

Inhoud:

- Terugblik p.7

- Hoe ik met vader en moeder te Diest mijn eerste-kommuniepakje ging koopen p.12

- Vervolg op het vorig hoofdstuk, of de keerkant der dingen p.19

- Voorbereiding tot de eerste kommunie, thuis, in de school bij meester Bakelants en in de kerk bij pastoor Munte p.24

- Hoe ik Tist van Sus Truyen wilde bekeeren p.30

- Over dronkenschap en "te probeeren" gaan p.37

- Over het heilig sakrament der biecht p.44

- De schoonste dag p.51

- Als men geen kind meer is p.57

- Van een diefstal en van kinderdroomen p.68

- Over "werken" en kleine bengels p.78

- "In 't paviljoen" p.85

- Over diploma's en koeien p.90

- Voor de rechtbank p.104

- "Het lijden van onzen Heere Jezus-Christus" p.112

- Generaal, of schoenmaker of smid p.129

- Vogels, zwemmen, jagen en visschen p.146

- Bijna dood en hoe ik in het klooster van Averbode kwam p.163

- Onze huisklok p.178

- Over de "Leden van de aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart" p.184

- Snuif en dies meer p.198

- Bettes van Tor en andere dingen p.215

- Ik mag "voortleeren" p.224

- Herinnering p.231 


Gerechtelijke dwaling

Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1947, 63 + [I] pp., 18 x 12,3 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT


Sinterklaas in den Hemel en op de Aarde

Met plaatjes van M. Folders-Stoops, Utrecht, Uitgeverij De Fontein, z.j. [1947], 47 + [I] pp., 19,3 x 13,5 cm.


Sinterklaas in den Hemel en op de Aarde

Met plaatjes van M. Folders-Stoops, Mechelen, Gutenberg, 145 - 159 pp., z.j. [1947], 27,5 x 22 cm, met commentaar van Armand Boni.

1946

Kerstnacht in de gevangenis

Verlucht door Jo Seven, Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 46 + [II] pp., 18 x 12 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT


Gebed van de gevangene

N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 8 pp. 18 x 12 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT


De oude moeder

Verlucht door Lorke Door, Antwerpen, N.V. Ontspanningslectuur, 1946, 46 + [II] pp., 18 x 12 cm.

Verschenen onder het pseudoniem : G. VAN HASSELT


Jeroom en Benzamien, zijnde het waarachtig verhaal van twee door hoovaardij misleide en door de liefde geredde beenhouwers

Antwerpen, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1946], 179 + [V] pp., 19,3 x 13,8 cm.

 

Inhoud:

Ernest Claes: Jeroom en Benzamien:

- Hoe wij op die schone zomeravond toevallig kennismaakten met Jeroom Meulepas en Benzamien Van Snick p.5

- Waarin het onderscheid ligt tussen een "boucherie" en een "charcuterie" p.20

- Waarin wij nader kennismaken met Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas, als resultaat van geduldige opsporingen p.30

- Hoe Benzamien Van Snick het eerst besloot te gaan rentenieren p.47

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas zich gingen aanbieden in het Pension St. Joseph p.60

- Over het rustig leven dat Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas genoten in het Pension St. Joseph p.75

- Over de gevoelens die Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bezielden ten overstaan van de Révérende Mère Supérieure p.87

- De voorbereiding tot het grote feestmaal in het Pension St. Joseph ter ere van de Révérende Mère Supérieure p.101

- Hoe schitterend de grote dag verliep p.109

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas bevorderd werden tot kerkzangers p.135

- Hoe Benzamien Van Snick en Jeroom Meulepas op een avond Floranske, "la Veuve de Proske", leerden kennen p.144

- Het geheim van de teerlinkbak, en het eind van dit verhaal zoals niemand dat zou hebben verwacht p.159

- Naschrift p.178

1945

Floere het Fluwijn

10 gegraveerde platen vervaardigd in droge naald op zink door F. Wauters, Brussel, E.N.S.A.A.D., 1945. 18,5 x 25 cm.

Van dit werk werden slechts 7 exemplaren gedrukt.

Zonder tekst van het verhaal.

1944

De Wonderbare Tocht

Omslagtekening en tekstillustraties: Nelly Degouy, Uitgeversmij N.V. Standaard-Boekhandel, 1944, 122 pp., 19,5 x 14 cm. Tweede druk.

 

Dit werk verlucht met penteekeningen van Nelly Degouy, en gezet in de garamond letter, werd, in opdracht van de uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, op de persen van de firma Vromant, N.V. Te Brussel gedrukt in september MCMXLIV. 1000 genummerde ex. werden gedrukt op wit velijn.


"Van nu en straks" en daarna

Door Ernest Claes, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde, 1944, pp. 16, 23,50 x 16 cm.


Stegger, de strooper

Antwerpen, Uitgeverij De Regenboog, 1944, 32 pp., 19,6 x 12,3 cm. ('De Kleine Volksbibliotheek', 1)

Inhoud :

  • Stegger, de strooper p.3 (Uit: Sichemsche novellen, 1921)
  • Nolle Janus p.20 (Uit: Onze smid, 1928)


Ernest Claes vertelt

Met een ter inleiding door Frans Demers, omslagteekening van Hélène van Raemdonck, Antwerpen, Uitgeverij Regenboog, 1944, 197 + [III] pp., 18,5 x 12,2 cm.

 

Inhoud:

- Mijn vader p.11 (Uit: Jeugd, 1940)

- Meester Bakelants p.21 (Uit: Jeugd, 1940)

- De bedelaars p.35 (Uit: Pastoor Campens Zaliger, 1935)

- Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster p.43 (Uit: Sichemsche novellen, tweede ,druk, 1930)

- Het kerkboekske van Dictus-Oome p.71 (Uit: Van den os en den ezel, 1937)

- Naar Scherpenheuvel p.87 (Uit: Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed, 1933)

- De student en de kraai p.99 (Uit: Het leven van Herman Coene, 1930)

- Geboorte en doop van Kobeke p.111 (Uit: Kobeke, 1933)

- Als Sinter-Klaas komt p.135 (Uit: Kiki, 1925)

- Van een schamel moedertje p.143 (Uit: Uit mijn soldatentijd, 1917)

- De vrome kanten van De Witte p.157 (Uit: De Witte, 1920)

- Sep en Marieke, p.173 (Uit: Het leven van Herman Coene, 1930)

- De schoone vaart p.185 (Uit : Reisverhaal..., 1938)

1943

Vertelsels voor Janneke en Mieke

Gent, Snoeck - Ducaju, 1943, Blauwe Snoekjes reeks, 113 pp., (E. Claes: 87 - 113)

 

Inhoud:

- De ketellappers van Zeveneik, door Herman Teirlinck, met prenten van Elisabeth Ivanowsky p.7

- Vertelsel van de acht gebroers, door Gerard Walschap, met prenten van Hélène van Coppenolle p.33

- De dag der dieren, door Felix Timmermans, met prenten van Tonet Timmermans p.59

- Tist Plu, door Ernest Claes, met prenten van Hélène Van Raemdonck p.85

 

Gehandtekend door alle schrijvers en illustratoren.

1942

De moeder en de drie soldaten

Met lino's van broeder Maximinus (Victor Van Meerbeek 1903-1973), N.V. Standaard-Boekhandel, 1942, 147 pp., 19,5 x 14 cm, tweede druk.

 

Inhoud:

- De Moeder en de drie Soldaten p.7

- Een Held p.73

- Van een schamel Moedertje p.107

- Toen ik uit Duitschland kwam p.127


De geschiedenis van Black

Met tekstillustraties van Martha Van Coppenolle en omslagillustratie van Roger De Ruyck, N.V. Standaard Boekhandel 1942, 160 pp., 20 x 14 cm, tweede druk.

 

Inhoud:

- Dien avond... p.5

- Black's jeugd, in het schoone land van Averbode p.9

- Black en de oude Baas p.27

- Black komt bij de oude Baas wonen p.35

- Het was op een zomernacht... p.53

- Wat er gebeurde in dien bamistijd, en hoe Black wegging van de oude Baas p.63

- Wat Black dien eersten dag overkwam... p.77

- De vele goede kanten en de enkele kwade kanten van het hondenparadijs p.85

- Black en het kleine Baasje p.101

- Black en het kleine Vrouwtje p.111

- Zijn er nog andere honden in de wereld? p.119

- Black en Kadol p.127

- Waar is de plaats van Black in huis... p.141

- Dien nacht... p.157 


Herodes

Houtsneden van Fernand Baudin, Gent, Snoeck Ducaju en Zoon, 1942, [II] + 97 + [V] pp., 19,8 x 13,9 cm.

Inhoud:

- De koning p.7

- De nieuwe koning p.17

- Vox Populi p.42

- Yussub zoon van Dismas p.69

 

Kolofon :
Dees Blauw Snoeckje nummer 1 van de reeks werd naar een typografisch ontwerp van de Nationale Hoogere School voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel door de firma Van Melle te Gent gezet, op de persen van Snoeck-Ducaju en Zoon te Gent in een oplage van vijftienduizend exemplaren gedrukt, en met houtsneden opgeluisterd door Fernand Baudin, boekverluchter te Brussel, Anno MCMXLII. (1942)

 


Drie Koningen uit het Oosten

Illustraties van Anton Pieck, Uden, Missiehuis St. Willibrord, 48 pp., 19,7 x 15 cm.

1940

Jeugd

Bandontwerp, schutbladversiering en frontispice van M. van Coppenolle, Antwerpen, N. V.
Standaard-Boekhandel - Amsterdam, Wereldbibliotheek N.V., 1940, 299 + [V] pp., 19,8 x 13,8 cm.

 

Inhoud:

- Het Land van de leemen Hutten en de open Haarden p.5

- Van den Hemel en van den Hel p.24

- Alle Gods Lieve Heiligen, bidt voor ons p.32

- Wat ge moet doen en vooral laten om heilig te worden p.45

- Eerst die van Zichem, dan die van Everbeur p.52

- Van uit mijn allerprilste Jeugd p.66

- Rondom den ouden Haard en wie Moeder was p.78

- Mijn Vader p.94

- In den nacht waren de Heksen en de Spoken p.107

- Van Leurders en Landloopers en van de Doolaards langs 's Heeren Straten p.121

- Als de Wildstroopers vertellen p.133

- In de School bij Meester Bakelants p.158

- De kernachtige pedagogische Leermethodes van Meester Bakelants p.186

- Mijn eerste Leesboekjes p.204

- Hoe ik Kennis maakte met Hendrik Conscience p.219

- Hoe Vader voorlas voor Moeder p.231

- Van een Jongen die loog om te kunnen lezen p.244

- "De Leeuw van Vlaanderen" en ik p.255

- De opvoedkundige en kultureele Gevolgen van "De Leeuw" p.264

- Heilige Cornelius, bid voor ons p.282

- Oliva p.290

- Werken p.296 


Clementine

Amsterdam, Wereldbibliotheek-Vereeniging, 1940, [V] + 103 + [V] pp., 16,3 x 12,1 cm.

Kolofon :
De houtsneden zijn van Henri van Straten. Het werk werd gedrukt van de Pastonchi-letter op de persen der Wereldbibliotheek, als Kerstpremie 1940 voor de leden der Wereldbibliotheek-Vereeniging. Vijfenzestig genummerde exemplaren werden gedrukt op Oud-Hollandsch papier en gebonden in Sundour linnen.

1939

Van den Os en den Ezel

Met etsen van Dis Naeyaert. Brussel, De Vrienden van het Boek, 50 pp., 30 x 20 cm.

Colophon

Deze uitgave van het verhaal "Van den Os en den Ezel", door Ernest Claes, werd bezorgd door "De Vrienden van het Boek" te Brussel, in het jaar 1939. 

De vijf etsen, de initiaal en het sluitstuk zijn van de hand van Dis Naeyaert. De uitgave stond onder de leiding van Franz Alofs. Het boek is met de hand gezet uit de

Egmont-letter corps 16 van de Etabl.Plantin, Brussel, bij de firma Jos.Verheyen, te Boechout. De platen komen van de persen van den Kunstdrukker A.Van Campenhout, te Brussel.

De oplage bedraagt 100 exemplaren op geschept parcheminé Anman in omslag gesatineerd Rives à la cuve, genummerd van 1 tot 100, en 5 exemplaren gemerkt A-E, niet in den handel, met een toegevoegde reeks afdrukken van de etsen. Al de exemplaren zijn voorzien van de handteekening van den schrijver; de illustrator onderteekende al de platen. Dit is exemplaar Nr. 04  


De moeder en de drie soldaten

Kerstverhaal, Amsterdam, Uitg. Roman Boek- en Kunsthandel H. Nelissen, z.j. [1939], 32 pp. (omslag inbegrepen) 14,8 x 10,8 cm.

1938

Reisverhaal met allerhande afwijkende bespiegelingen over menschen en dingen, water en politiek, aardrijkskunde en liefde

Beschreven en verteld door ERNEST CLAES, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1938], 217 + [VII] pp., 20,2 x 13.9 cm.

 

Inhoud:

- Kinderdroomen p.7

- Over Paspoorterij en diplomatische Gebruiken p.13

- Naar de Stad van Marius p.22

- Hoe ik kennis maakte met Anne-Marie, en hoe fameus het Gezelschap was p.29

- De Florida, en de cocktails van François p.37

- Allerhande Bespiegelingen p.47

- Chez nous en France p.52

- Over Vlaamsche Beweging, Aardrijkskunde en Nachtrust p.64

- Spanje, Giuseppe Ungaretti c.s. en Gibraltar p.71

- Van een Boliviaan, Kiespijn en Blanke Slavinnen p.87

- Amoureuze Perikelen op den Atlantischen Oceaan p.95

- Dakar en Negers p.103

- Van eene scone Joncvrou ende van een suyverlick Dichterkyn p.123

- En zoo begon het Verhaaltje van Duizend en Een Nacht p.138

- Neptunus, Monsieur le Commissaire, Landverhuizers, en maritieme Vermakelijkheden p.149

- We zijn er p.161

- Brazilië - Land, Staat en Volk p.174

- Rio de Janeiro en verder p.187

- Argentinië en Buenos Aires p.203    

1937

Van den os en den ezel

Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, z.j. [1937] 181 + [VII] pp., 19,8 x 13,3 cm.

 

Inhoud :

- Van den Os en den Ezel p.5

- Het Kerkboekske van Dictus-Oome p.27

- De nachtelijke Tocht p.47

- De Moeder p.73

- Het Land en het Volk p.85

- Dit is het Spel van De Profundis p.109

1935

Pastoor Campens Zaliger

Geïllustreerd door C. Korosmezey, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel/ Amsterdam, N. V. Wereldbibliotheek, z.j. [1935] I 1935, 215 + [I] pp., 19,7 x 13,6 cm.

 

Inhoud:

- Aanbieding p.5

- Wie Pastoor Campens zaliger was p.7

- De Klokken luiden p.14

- Van den Molensteen p.35

- Van het Handboek van Rekenkunde p.42

- Van de twee Bedelaars p.46

- Pastoor Campens, Sint Janneke, Sint Jozef, en ik p.57

- De Hovenier-misdiener van Pastoor Campens zaliger p.78

- Een Zomermorgen p.90

- Pastoor Campens en de Kerkzangers p.98

- Van Mieke Waegemans p.110

- En van Mus den Dribbel p.119

- Van Zondaars en Kwezels p.128

- Van Fideel de koster, en waarom Jef Leirs socialist werd p.152

- Pastoor Campens zaliger en Jef Leirs p.161

- Rozelien van mijnheer Pastoor p.181

- Pastor Bonus p.191

- En hoe Pastoor Campens gestorven is p.199  

1933

Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed

Houtsneden van Maurice Brocas, Brussel en Maastricht, Uitgave A.A.M. Stols, 1933, [VI] + 108 + [VI] pp., 25,9 x 19,6 cm.

Kolofon :

Gezet uit de letter van Bodoni en gedrukt bij Vromant & Co, te Brussel, in het voorjaar van 1933. De houtsneden werden in 1932 gebruikt in 'Ex Voto' van Thomas Braun, uitgave Vromant & Co. Van dit boek werden 30 genummerde en door den schrijver geteekende exemplaren op geschept papier gedrukt, waarvan er 20 in den handel gebracht werden. Herdrukt in 1933 onder de titel: De wonderbare tocht.


Kobeke

Bandontwerp en teekeningen van Jozef Cantré, Amsterdam, N.V. Wereldbibliotheek, 1933, 291 + [V] pp., 18,7 x 12,2 cm.

 

Inhoud:

Eerste deel:

- Waar Kobeke geboren werd p.7

- Van Kobeke's prilste jeugd p.39

- En toen Kobeke grooter werd p.51

- In den tijd dat Kobeke naar school gaat p.83

- En nu wordt Kobeke serieuzer p.111

 

Tweede deel:

- En toen Kobeke dan naar het klooster ging p.135

- Broederke Kobus p.176

- Van de drie Bekoringen van Broederke Kobus p.207

- De droeve pelgrimage van Broederke Kobus p.232

- De wieg p.284

1932

Ex-Voto par Thomas Braun, bois de Maurice Brocas

Dit boek kwam van de persen van Vromant & C°, Kapellestraat 3 in Brussel op 30 september 1932. De houtsneden werden afgedrukt en uitgevoerd op de originele houtblokken, gegraveerd op buxus door Maurice Brocas. 

In 1933 werden de houtblokken gebruikt voor de eerste uitgave van Ernest Claes "Toen Ons-Lieve-Vrouwke Heuren Beeweg Deed".


De geschiedenis van Black

Met tekeningen van Fred Bogaerts (1882-1963), Brussel, Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel, 1932, 169 + [III] pp., 20 x 15,9 cm. 

Genummerde uitgave (Nr. 15). Op Ingres-papier met watermerk. Ander formaat dan de gewone uitgave.

 

Inhoud:

- Dien avond... p.5

- Black's jeugd, in het schoone land van Averbode p.9

- Black en de oude Baas p.29

- Black komt bij de oude Baas wonen p.38

- Het was op een zomernacht... p.58

- Wat er gebeurde in dien bamistijd, en hoe Black wegging van de oude Baas p.68

- Wat Black dien eersten dag overkwam... p.83

- De vele goede kanten en de enkele kwade kanten van het hondenparadijs p.91

- Black en het kleine Baasje p.109

- Black en het kleine Vrouwtje p.119

- Zijn er nog andere honden in de wereld? p.126

- Black en Kadol p.134

- Waar is de plaats van Black in huis... p.149

- Dien nacht... p.168

1931

De heiligen van Sichem

Geïllustreerd door Edg. Tijtgat, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1931, [II] + 62 + [IV] pp., 16,8 x 12 cm. (W.B.-Verhalen, Nr 6)

Gedateerd: Sichem, op Halfoogstdag, 1930.

1930

Zichemsche novellen

Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel, 1930, 161 pp., 20 x 15,5 cm, tweede druk.

 

Inhoud: 

- Strijdzang van de Borgerlijke Wachten tot Zichem p.7

- Onze Wannesoome p.8

- Stegger p.27

- Janneke de Kleermaker en Fiel Ekster p.52

- Het Geval van Burgemeester van Zwimmel en den Pruis p.85

- Soldaten in 't Dorp p.104

- Het Spook p.116

- Pastoor Munte p.126

- De Mambers van 't Konsèl p.149


Het leven van Herman Coene

Tweede deel, Antwerpen, N.V. Standaard-Boekhandel, 1930, 282, + [II] pp., 20,8 x 17 cm.

1928

Onze smid

Brussel, N.V. Standaard Boekhandel, 1928, [II] + 104 + [II] PP., 19,9 x 13,4 cm.

 

Inhoud :

- Onze smid p.5

- Nolle Janus p.69

1927

Bei uns in Deutschland

Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel [1927] z.d., vierde druk met houtsneden van Henri Van Straten, 281 pp., 21,5 x 18 cm. 

1926

Wannes Raps

Met tien penteekeningen van Felix Timmermans. Brussel, N.V. Standaard-Boekhandel, 1926, 120 pp., 28 x 22,5 cm.

Gedateerd: Averbode 1926

Kolofon :
Van dit werk. het eerste der Eksteraserie. in het teeken van de Ekster, zwart en wit, werden, onder leiding van Dr. M. Cordemans, vijftien exemplaren gedrukt in vleugelformaat op geschept Hollandsch Van Gelder, genummerd I-X en A-E. De tien eerste bevatten elk een der oorspronkelijke etsen door den kunstenaar met de hand gekleurd en met zijn naam onderteekend. De exemplaren A-E komen niet in den handel. Verder werden twee duizend exemplaren gedrukt op engelsch featherweight. Zij maken de oorspronkelijke editie uit van het werk.


Uit mijn werk

Brussel. N.V. Standaard-Boekhandel, 1926, 102 + [VI] pp., 21,5x17,5 cm.

Bandontwerp van Karel Rosseeuw (1891-1982).

 

Inhoud :

- Onze Wannesoome p.5 (Uit: Sichemsche Novellen, 1921)

- Van een schamel Moedertje p.20 (Uit: Oorlogsnovellen, 1919)

- Gewonden p.33 (uit: Namen 1914)

- De Witte kriigt een nieuwe klak p.44 (Uit: De Witte, 1920)

- God schept den dag en de Witte vliegt er door p.56 (idem)

- Koortsvizioenen p.68 (Uit: 'Bei uns in Deutschland', 1919)

- Winter p.85 (Uit: Het leven van Herman Coene, 1925)

- Kiki p.92 (Uit: Kiki, 1925)

1925

Het leven van Herman Coene, Het kind

Met bandversiering van Herman Teirlinck, Brussel, Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel, 1925, 255 + [V] pp., 20,8 x 17 cm.


Kiki

Brussel, Naaml. Venn. Standaard-Boekhandel, 1925, 135 + [I] pp., 19,1 x 14,5 cm. (Guldensporen Reeks 2)

 

Inhoud:

- Hoe er in den beginne een fataal misverstand bestond tusschen Papa en Kiki p.7

- En hoe Papa en Kiki dan twee groote vrienden zijn geworden p.19

- En hoe gezellig die omgeving van Kiki was p.23

- Kiki's eerste levenservaringen p.27

- En hoe lang de scheiding duurde en hoe Papa en Kiki elkaar dan weer terugvonden p.35

- En hoe Papa en Kiki elkaar dan weer beter leerden kennen p.41

- Wat Kiki voor Papa teekent en van "De groote Bok" van oom Jan p.51

- Kiki en Oma p.64

- De groote feesten van het jaar p.80

- De verstandelijke verpoozingen van Kiki p.98

- En hoe Papa's eerste onderricht falikant uitviel p.116

- En hoe en waar Kiki dan naar school ging p.121

- En hoe dan Kiki een groote jongen werd p.132

1924

Langs harde paden

Brussel, Naaml. Venn. De Standaard, tweede druk, 1924, 148 pp., 22,5 x 15 cm.

 

A.V. = A. Veldenz, pseudoniem voor Auguste Weissmüller (1850-1900), Duitse auteur van 'Postlagernd' (met de novelle, 'Wie ich Maler wurde', door Ernest Claes vertaald als 'Langs harde Paden')


De fanfare 'De Sint-Jansvrienden'

 Edam, De Klyne Librye, z.j. [1924], 65 + [III] pp., 15,9 x 12,3 cm.

1923

De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop

Blaricum, Uitgevers-Maatschappij 'De Waelburgh', 1923, 127 + [I] pp., 20,9 x 15,5 cm.

Vanaf de achtste druk (1950) luidt de titel: Charelke Dop

1921

Sichemsche Novellen

Leuven, Leiden, De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. [1921], 210 + [II] pp., 16,7 x 12,4 cm.

 

Inhoud 

- Strydzang van de Borgerlyke Wagten van Sichem p.5

- Onze Wannesoome p.7

- Jefke p.27

- Stegger p.33

- Een Ongeluk p.60 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]

- Het geval van Burgemeester Judocus van Zwimmel en den Pruis p.73

- Soldaten in 't dorp p.93

- Zwemmen p.106 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]

- Wroeter p.111

- Het Spook p.143

- Pastoor Munte p.154

- Een moeilijk ding p.179 [Uit: Uit mijn dorpken, 1906]

- Naar de kazerne p.187

- De "Mambers van 't Konsèl" p.194

1920

De Witte

12 penteekeningen van J. Leonard, Amsterdam, Uitgegeven door de Maatschappij voor goede en goedkoope Lectuur, 1920, 212 pp., 18 x 11,6 cm. (Vlaamsche Bibliotheek onder leiding van Emmanuel de Bom. N° 5)

Gedateerd: Sichem, 1920.

Inhoud:

- Wie de Witte was en wat hij zich nog herinnerde uit zijn eerste kinderjaren p.7

- Van de Zeven Werken van Barmhartigheid en van Jantje en de Pruimen p.23

- De Witte en zijns vaders gestrengheid p.42

- De boodschap bij menheer Boon en het hommelnest p.53

- Van de belijdenis der zonden p.76

- De vrome kanten van de Witte p.85

- Hoe de Witte het zenuwwater kreeg p.104

- Hoe de Witte zich door anderen tot het kwaad liet verleiden p.116

- God schept den dag... p.127

- ... en de Witte vliegt er door p.142

- De Witte krijgt een nieuwe klak p.156

- De Witte en "De Leeuw van Vlaanderen" p.171

- De Witte gaat naar Sint-Jansmarkt p.181

- En hoe 't verliep met de Witte p.207

1919

Oorlogsnovellen

Met een voorwoord van J. de Cock, Leiden, Uitgave van de Vlaamsche Boekenhalle, 1919, 101 + [III] pp., 15,8 x 12,2 cm.

Inhoud :

- Aan mijn moeder p.9

- Een held p.15 [= Saelens, uit: "Uit mijn soldatentijd", 1917]

- Van een schamel moedertje p.51 [Uit: "Uit mijn soldatentijd"]

- Op patrouille p.69 [Uit: Uit mijn soldatentijd]

- 'Mammy' - een kijkje op 'l'âme de la France' p.77

- Vadertje Musset p.97

 


Uit den oorlog. Namen 1914

 Antwerpen, Uitgave van L. Opdebeek, z.j. [1919], [II] + 172 + [II] pp., 18,9 x 12 cm.


Bei uns in Deutschland

Brussel, N.V. De Standaard, 1919, [IV] + 332 pp., 21 ,4 x 14 cm.

Dagboek, brieven uit Erfurt aan zijn echtgenote Stephanie Vetter (jaarboek 2017), 10 oktober 1914 t.e.m. 16 januari 1915.

1917

Uit mijn soldatentijd

 Havre, Vlaamsche Boekhandel, 1917, 44 pp., 16,8 x 10,7 cm. (Vlaamsche Boekenschat, N° 1)

Inhoud :

- Saelens p.3

- Van een schamel moederke p.26

- Op patrouille p.39

 

1914

Alleen

Door Ernest Claes, vertaling uit het Duits van Ernst Clausen (1861-1912), Duits prozaschrijver, verscheen in 'Ons Volk ontwaakt' op 21 en 28 maart 1914, in het jaarboek 2015 bladzijden 312 t.e.m. 320. 


De Witte

Fragment, overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", 1914, 7 pp., 22,5 x 14 cm.

1913

Moeder "Geschiedenis van een bakvischje"

Vertaling uit het Duits Mutter van Eva Treu, (= Lucy Griebel °1854 +1922), verscheen in "De Lelie" 1 september 1913 en in het jaarboek 2015 bladzijde 278 t.e.m. 311.

1908

Langs harde paden

Aalst, De Seyn - Verhougstraete, z.j. [1908], 128 pp., 21,8 x 12,9 cm.

 

A.V. = A. Veldenz, pseudoniem voor Auguste Weissmüller (1850-1900), Duitse auteur van 'Postlagernd' (met de novelle, 'Wie ich Maler wurde', door Ernest Claes vertaald als 'Langs harde Paden')

1907

Wroetersleven

Overdruk uit "Dietsche Warande en Belfort", ontstaan in de winter van 1905-1906, 21 pp., 22,5 x 14 cm.

1906

Uit mijn dorpken

Schetsen, Gent, Drukkerij Plantijn, z.j. [1906], 40 pp" 18 x 12,5 cm. (Flandria's Novellen Bibliotheek, Nr. 74)

Inhoud :

- Een moeilijk ding p.3

- Een ongeluk p.13

- Naar 't kasteel geweest p.28

- Zwemmen p.35

 

Gedateerd: Sichem, Meimaand 1906.  


Charles Dickens, Twee vertellingen

Naar het Engelsch voor de jeugd bewerkt door Ern. Claes
Aalst, De Seyn-Verhougstraete, z.j. [1906], [IV] + 125 + [III] pp., 21.8 x 12.9 cm

Inhoud:

- De kerstboom p.1

- Drij kerstmisverschijningen p.32

Ons steunen?

Website door Ramdesign - Algemene voorwaarden - Cookies

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription