Ernest Claes

Volledige naam: Andreas Josephus Ernestus Claes

Geboren: 24 oktober 1885, Zichem

Overleden: 2 september 1968, Elsene

Getrouwd met Stephanie Vetter

 

Opgericht in 1972. Het genootschap heeft als algemene doelstelling de werken van Claes te verspreiden, te digitaliseren en te archiveren.

 

Biografie Ernest Claes

Andreas Josephus Ernestus Claes kwam als zevende kind van de negen ter wereld op 24 oktober 1885 in het huis, gelegen langs de weg Averbode-Zichem, nu Ernest Claesstraat. Zijn ouders waren kleine boeren en boomkwekers.

Vader heette Josephus Claes (° Testelt 1841 † Zichem 1895), moeder Anna Maria Theresia Lemmens (°Zichem 1848 † Zichem 1925)

Ernest Claes werd ingeschreven in het doopregister door pastoor Dominicus Minten (°Kaggevinne 1830 † Zelem 1899)

Eerst volgde Ernest de kinderklassen bij de zusters Annonciaden in Zichem en aansluitend de lagere school bij meester Bakelants.

Daar maakte hij kennis met de literatuur toen hij in het strafkamertje van de school het werk van Hendrik Conscience, meer bepaald ‘De Leeuw van Vlaanderen’ las. Als kind leed hij aan een ernstige oor kwaal en werd hij met blindheid bedreigd.

Na zijn ‘Plechtige communie’ in 1895 – het jaar dat zijn vader stierf moest hij thuis helpen in het landbouwbedrijf. Zijn gezondheid liet dat niet lang toe. Eind 1897 kwam hij in de drukkerij van de Abdij van Averbode werken als drukkershulp en secretaris van ‘De bode van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart’. Pater Schoenaers, pater Francken en prelaat Crets zagen in hem een verstandige jongen, die misschien wel een jonge Witheer zou kunnen worden. Hij werd naar het gepatroneerd Sint-Jozefscollege van Herentals gezonden. Na een bewogen oude humaniora-tijd in Herentals komt Ernest Claes naar de Leuvense universiteit. De studies verliepen hoofdzakelijk in het Frans, vandaar zijn streven naar Vlaamse ontvoogding. Op aanraden van prelaat Crets studeert hij er Germaanse Filologie. Samen met het studentikoze leventje vervult hij zijn legerdienst in de ‘Compagnie universitaire’. De aanzet tot schrijver worden vindt hij in het studentengenootschap ‘Met Tijd en Vlijt’ en het tijdschrift ‘Ons Leven’, waarvan hij hoofdredacteur was van 1909-1910.  In 1908 waren er al een paar hoofdstukken van ‘De Witte’ verschenen.

Hij had al kennis gemaakt met de dichter August Van Cauwelaert, Stijn Streuvels en Willem Kloos.

In 1906 verscheen zijn eerste bundeltje ‘Uit mijn Dorpken’.

Ernest Claes promoveerde tot doctor in de Germaanse Filologie in 1911 met het proefschrift over ‘Het proza van Potgieter’.

Zijn echtgenote Stephanie Vetter leerde hij kennen tijdens het Mariaal Congres van 1910 in de Abdij van Averbode. Het huwelijk werd ingezegend te Mortsel in de Heilig Kruiskerk op 29 oktober 1912 door kanunnik Jan Knaapen (°1875 † 1929) (kloosternaam: Franciscus) uit de abdij van Berne in Nederland. Op 5 oktober 1913 werd hun enig kind Eric (Kiki)- geboren. Claes was toen werkzaam op het ‘Vlaamsch Secretariaat’ in Antwerpen (1910-1913). Vanaf 1913 werd hij benoemd als ambtenaar van de Kamer van Volksvertegenwoordigers te Brussel. Zo wordt Brussel zijn wettig verplichte woonst.

In augustus 1914 begint de WO I, hij wordt zwaargewond in Namen en als krijgsgevangene naar het krijgsgevangenenkamp van Erfurt overgebracht.

Eind 1915 komt hij als tolk via Zwitserland naar Frankrijk. Na de oorlog komt hij terug naar Brussel. Zijn werk als auteur krijgt aandacht door oorlogsverhalen ‘Uit mijn Soldatentijd’, ‘Oorlogsnovellen’, Uit den Oorlog, Namen 1914’, ‘Bei uns in Deutschland’.

De grote doorbraak komt eind 1920, met de eerste druk van ‘De Witte’ bij de Wereldbibliotheek te Amsterdam. Het was Emanuel De Bom die het boek op de markt wilde brengen. Het werd een succesverhaal tot nu, want de 119e druk verscheen eind 2020 ter gelegenheid van het eeuwfeest van ‘De Witte’.

Tot aan de WO II verschenen talrijke bekende werken, ‘Jeugd’ (1940), De oude Klok’ (1947) (zie bibliografische lijst), slechts onderbroken door de repressie. Ernest Claes werd beticht van collaboratie. Hij werd zelfs gevangengezet gedurende drie maanden, maar het proces heeft jaren geduurd. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken in 1949. Het was voor hem een lange lijdensweg, die hij nooit helemaal te boven is gekomen.

En toch…bleef hij publiceren: ‘Cel 269’, ‘De Twaalf’, ‘Floere het Fluwijn’, ‘Kosthuis bij Fien Janssens’, ‘Leuven, dagen, o schone dagen … en zoveel meer.

 

Hij was lid van de ‘Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde’ (vanaf 1934). In 1958 ontving hij voor zijn hele oeuvre de Prijs der Vlaamse provincies.

Zijn werk werd in een twaalftal talen vertaald in het Frans, het Hebreeuws tot het Japans toe.

De verfilming van ‘De Witte (1934 en 1980, de TV-bewerkingen van ‘Pastoor Campens’, ‘Jeroom en Benzamien’, De Moeder en de drie Soldaten’, De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop’ , ‘Daar is een Mens verdronken’, ‘Wij, Heren van Zichem’, waren telkens een groot succes. Hij publiceerde ook onder de schuilnamen ’t Visserke, Bruu Sanders, Gerebernus van Hasselt.

Ernest Claes huldigde met Gerard Walschap en Jan Van Hemelryck zijn geboortehuis in als museum op 29 april 1967. Zo wordt de innerlijke kern, het wezen van zijn werk bewaard door de Stad Scherpenheuvel-Zichem.

Ernest Claes overleed te Brussel op 2 september 1968. Hij werd begraven te Averbode in de schaduw van de abdijkerk.

Zijn geklasseerd geboortehuis te Zichem is ingericht als museum.

Het Ernest Claesgenootschap, gesticht in 1972, beheert het archief.

Ons steunen?

Website door Ramdesign - Algemene voorwaarden - Cookies

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription